👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Finstyckning STCFIN 0

Skapad 2022-03-03 10:56 i Vuxenutbildningen Yrkesutbildning Borås Vuxenutbildning
Gymnasieskola Styckningskunskap
Från detaljstyckning till finstyckning.

Innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Djurens anatomi. Alla i branschen vanligt förekommande djurslag.
 • Styckningsdetaljernas utseende, kvalitet, karaktär samt användningsområde vid förädling och tillagning.
 • Pannfärdigt, dvs. förädling av styckningsdetaljer av alla djurslag.
 • Hantering och förvaring av råvaror.
 • Hur man för olika djurslag finstyckar grovstyckade styckningsdetaljer.
 • Stycknings- och förädlingskalkyler.
 • Användning av handverktyg och maskiner vid finstyckning.
 • Förpackningsmaterial, paketering och märkning.
 • Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet.
 • Praktisk hygien och egenkontroll.

Uppgifter

 • Finstyckning/konsumentstyckning gris

 • Finstyckning gris

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat djurens anatomi. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för styckningsdetaljernas och köttsorteringarnas användningsområden samt hur styckningsdetaljerna ska hanteras, förpackas och förvaras. Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för styckningsdetaljernas kött- och styckningskvalitet.
  Stc  A
 • Eleven beskriver utförligt djurens anatomi. Dessutom redogör eleven utförligt för styckningsdetaljernas och köttsorteringarnas användningsområden samt hur styckningsdetaljerna ska hanteras, förpackas och förvaras. Vidare redogör eleven utförligt för styckningsdetaljernas kött- och styckningskvalitet.
  Stc  C
 • Eleven beskriver översiktligt djurens anatomi. Dessutom redogör eleven översiktligt för styckningsdetaljernas och köttsorteringarnas användningsområden samt hur styckningsdetaljerna ska hanteras, förpackas och förvaras. Vidare redogör eleven översiktligt för styckningsdetaljernas kött- och styckningskvalitet.
  Stc  E
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare styckningsarbete. Vid planeringen gör eleven med säkerhet en styckningskalkyl samt motiverar utförligt och nyanserat sin kalkyl utifrån ekonomiska aspekter. Eleven genomför efter samråd med handledare styckning. I arbetet använder eleven med säkerhet utrustning, maskiner och verktyg. Eleven hanterar, väljer förpackningsmaterial till, förpackar, märker och förvarar med säkerhet styckningsdetaljerna i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
  Stc  A
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare styckningsarbete. Vid planeringen gör eleven med viss säkerhet en styckningskalkyl samt motiverar utförligt sin kalkyl utifrån ekonomiska aspekter. Eleven genomför efter samråd med handledare styckning. I arbetet använder eleven med viss säkerhet utrustning, maskiner och verktyg. Eleven hanterar, väljer förpackningsmaterial till, förpackar, märker och förvarar med viss säkerhet styckningsdetaljerna i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
  Stc  C
 • Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare styckningsarbete. Vid planeringen gör eleven med viss säkerhet en styckningskalkyl samt motiverar översiktligt sin kalkyl utifrån ekonomiska aspekter. Eleven genomför i samråd med handledare styckning. I arbetet använder eleven med viss säkerhet utrustning, maskiner och verktyg. Eleven hanterar, väljer förpackningsmaterial till, förpackar, märker och förvarar med viss säkerhet styckningsdetaljerna i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
  Stc  E
 • Eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
  Stc  A
 • Eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
  Stc  C
 • Eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
  Stc  E
 • När arbetet är utfört genomför eleven efter samråd med handledare underhåll av utrustning, maskiner och verktyg. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
  Stc  A
 • När arbetet är utfört genomför eleven efter samråd med handledare underhåll av utrustning, maskiner och verktyg. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat.
  Stc  C
 • När arbetet är utfört genomför eleven i samråd med handledare underhåll av utrustning, maskiner och verktyg. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
  Stc  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Stc  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Stc  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Stc  E