👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift Robinson

Skapad 2022-03-03 11:11 i Bergskolan 7-9 Luleå Kommun BUF
Grundskola 7 Svenska
Skrivuppgift - Tema Robinson V 11-14 Skrivs i Teams Instruktioner kommer att läggas ut fortlöpande

Innehåll

Det har nu blivit dags för dig att ta dig an Robinsontemat. Det ska du få göra genom att skriva en berättande text i dagboksform. Under arbetets gång kommer du även att få träna på att skriva andra typer av texter.

Uppgiften arbetar du med under vecka 11–14. 

Du skriver din berättelse i Teams och instruktioner kommer fortlöpande att läggas ut.

Du kommer under arbetets gång även att få träna på att ge kompisrespons samt att bearbeta din egen text utifrån den respons du har fått. Det du kan titta på är t.ex.:

• Hur följer skribenten instruktionen för uppgiften?

• Är texten sammanhängande och begriplig? (Har texten en röd tråd? Hur hänger den ihop?)

• Följer skribenten reglerna för skiljetecken och stavning? Används t.ex. punkt, komma och stor bokstav på ett korrekt sätt?

• Hur fungerar styckesindelningen?

 

I din respons skriver du sedan "Jag gillar …", ”Jag gillar ...” och "Jag önskar ..." Du ska alltså ge respons på tre olika saker, två som du gillar (som är bra) och en som du önskar (tips på utveckling).

 

Lycka till!

/Anne

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skrivuppgift Robinson

E
C
A
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.