👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati & den politiska scenen i Sverige

Skapad 2022-03-03 11:22 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Åk 5 Material Utkik, Riksdagsmaterial studiematerial
Grundskola 5 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet arbetar vi främst med begreppet demokrati men också: Sveriges grundlagar, riksdag och regeringens uppgifter, kungens makt, EU:s makt, korruption, diktatur, monarki, republik m.m.

Innehåll

Period

v. 10 - 14 

 

Demokrati & den politiska scenen i Sverige" 

 

Vi läser om: 

Sveriges grundlagar, riksdag och regeringens uppgifter, hur man röstar, kungens makt,  

EU:s makt, demokrati, korruption, diktatur, monarki, republik m.m.

 

Beskrivning av arbetsområde:

 • Vi arbetar med vad demokrati och diktatur är, hur demokratiska beslut fattas.

 • Vi kommer gemensamt läsa faktatexter och svara på frågor, diskutera innehållet och göra gruppövningar samt se på film.

 • Vi kommer använda faktaboken "Utkik" sidorna 60 - 79 samt studiematerial från riksdagen och andra arbetsblad.

 

Arbetssätt och preliminär planering:

v 10 - 11 Lära sig vad demokrati och diktatur är.

Vi startar med att testa förkunskaper och presentera mål för arbetsområdet. Vi arbetar vidare med skillnader och centrala tankar, gemensamma diskussioner och övningar, samt se och arbeta med serien "Dröm om demokrati" avsnitt 1 och 2.

v 12 Riksdag och regeringens arbete. Se och arbeta med "Dröm om demokrati" avsnitt 3 och 4. 

v 13 Se och arbeta med "Dröm om demokrati" avsnitt 5 och 6. 

Begrepp: demokrati, diktatur, direkt demokrati, representativ demokrati, riksdag, regering, grundlagar, statschef, korruption, monarki och republik

v 14 Prov som testar kunskaper gällande:

 • vad demokrati och diktatur är
 • historik kring demokrati
 • vad direkt - och representativ demokrati är 
 • begrepp som tillhör arbetsområdet i sitt rätta sammanhang

 

Målet med undervisningen är att du utvecklar:

Kunskap

 • du ska visa på grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar 

Begreppsförmåga

 • du ska kunna beskriva och använda olika begrepp i sitt rätta sammanhang

Förmåga att resonera

 • du ska kunna resonera kring demokratiska värden och koppla till hur beslut fattas i elevnära sammanhang

 

Bedömning

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper, muntligt och skriftligt under lektionerna samt i ett avslutande prov på Demokrati.  

 

Kopplingar till läroplanen

·         Syfte

 • Sh

Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

 • Sh

Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

·         Centralt innehåll

 • Sh 4-6

Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.