👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens myter

Skapad 2022-03-03 12:45 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Varför skapades världen och varför finns det dag och natt? Dessa frågor har människor alltid funderat över och antikens greker försökte förklara dessa frågor med olika myter.

Innehåll

Mål

Du ska:

 • Känna till antiken och dess betydelse för vår tid
 • Känna till några av antikens gudar och myterna kring dem
 • Kunna analysera och tolka olika myter
 • Kunna skriva en egen myt

Arbetets innehåll

Ni ska få arbeta med antikens mytologi och gudar under ett par veckor. Ni kommer att:

 • Få möjlighet att bekanta er med olika myter och gudar genom att se på kortfilmer på studi.se och läsa i ett kompendium
 • Få, både enskilt och i grupp analysera och tolka olika myter
 • Få skriva en myt, där du sätter in antikens gudar

Arbetssätt och redovisningsform

Inför uppgiften att skriva en egen myt så läser och tolkar vi myterna Arachne och Ikaros. Vi diskuterar vad de ville "förklara" med myterna och vilka budskap det var i dem. 

Därefter ska du skriva en egen myt där du förklarar något t.ex. ...därför finns stjärnorna/ därför finns internet/ därför har elefanter snablar. Myten ska innehålla ett budskap, några av antikens grekiska gudar och en händelse som mynnar ut i att "det" kan förklaras. Du skriver bara på lektionerna i skolan. Din skriftliga förmåga bedöms när du lämnat in din myt. 

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att analysera en myt. Detta görs under en svensklektion. Du blir bedömd då du skriver din myt.

Reflektion

1) Nämn 2 gudar som du har läst om och vad deras ansvar har varit.

2) Vad tycker du har fungerat bra/ mindre bra inom detta arbetsområdet?

3) Vad i ditt arbete är du mest nöjd med? 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Antikens myter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka och analysera en myt
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva en egen myt
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.