👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månadsbrev Ekorren

Skapad 2022-03-03 12:49 i Vildmarkens förskola Borås Förskola
Förskola
På Vildmarkens förskola arbetar vi ämnesövergripande projekt där vi väver in målen från läroplanen i undervisningen. Under läsåret 21/22 arbetar vi med det husgemensamma temat "Hållbar utveckling".

Innehåll

Bakgrund

I Verksamhetsplanen för vildmarkens förskola beskrivs de olika områdena som vi pedagoger på vildmarkens förskola ska arbeta emot under året som följer.  Ett av målen under 2022 är ett samarbete med hemmet, och i arbetet med detta mål ser vi månadsbrevet som ett steg på vägen. 

Vi har under året som gått sätt att vi behöver hitta vägar som gör det lättare för er vårdnadshavare att ta del av det arbetet som sker och de upplevelser som era barn tar med sig hem efter en dag på förskolan.

Det är också ett sätt för oss och dela med sig av det vardagliga arbetet som sker på förskolan, och ett sätt för er vårdnadshavare att få en större inblick i barnens tid här hos oss på vildmarken. 

Syfte

Syftet med månadsbrev är att ta oss ett steg närmare mor våra mål att ha ett välfungerande samarbete med hemmet. Vi vill också  ger er ett enkelt sätt för att få en inblick i det vardagliga arbetet som sker på förskolan.

Förväntade effekter

All information till vårdnadshavare sker digitalt.

Pedagogerna skickar månadsbrev med likvärdigt innehåll och struktur

pedagogerna följer upp om vårdnadshavare tar del av information på lärplattformen 

Genomförande- metod

Varje hemvist skickar månadsvis ut ett månadsbrev som ska kännas igen oavsett vilken hemvist barnet  går på.

Hur dokumenterar vi?

Månadsbrevet läggs ut med dokumentation i form  av bild och text från den månad som gått. 

 

Tillgänglighet

Månadsbrevet läggs ut som en bild eller i .pdf format för att det ska kunna öppnas på alla typer av enheter. 

De vårdnadshavare som ej har tillgång till unikum kommer att få månadsbrevet i papperskopia av pedagogerna på hemvisten. 

Även de vårdnadshavare som har svårt att läsa digitala filer kan få brevet utskrivet om denne önskar. 

Pedagogerna är medvetna om att innehållet i månadsbrevet kan vara svårt att ta till sig av olika skäl och hjälper gärna till att förtydliga eller förklara om ni har några frågor.