👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokgrupp - Grottan

Skapad 2022-03-03 13:24 i Allö förskola Kristianstad
Förskola
Grottan av Rob Hodgson

Innehåll

Planerad undervisning 

1. Barnens behov

Vi ser ett intresse för böcker hos barnen vid våra "dagens bok" som vi läser i stor grupp. Vi ser ett behov av att läsa i mindre grupper där mer utrymme till diskussion kring boken ges. 

2. Konkretisera mål

Att barnen får intresse för boken och dess innehåll och kan uttrycka sig via ord och bild

3. Förväntat lärande 

Att barnen får intresse för boken 

Att barnen uttrycker sina tankar via ord & bild

Ordförståelse 

4. Metod

Vi kommer läsa i mindre bokgrupper så att barnen får mer utrymme att uttrycka sina tankar.

Starta med att titta på framsida och vad författaren till boken heter. Vad kan boken handla om?

Läsa en del av boken och sedan stoppa för att barnen ska få gissa vad som gömmer sig i grottan. 

Sin gissning får barnen rita i sin egna "grotta" och skriva deras gissning

Diskutera boken med hjälp av förutbestämda frågor som kommer före, under och efter boken. 

Efter barnen gjort sina gissningar läsa klart boken. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18