👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering spanska åk 6 Vt - 22

Skapad 2022-03-03 16:01 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Arbetsområde
Verkliga händelser, personer, situationer och traditioner i olika spansktalande länder (se innehåll). Eleverna övar på situationer som kan uppstå i verkligheten.

Syfte 

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. 

 

Innehåll: 

 

Kapitel 6 En el parque nacional

substantiv i singular/plural

att berätta lite om andra

att ställa frågor

räkneord 16-10

några vanliga färger och berätta vilken din favoritfärg är

 

Kapitel 7 En el mercado

att handla frukt

substantiv i plural

räkneord 10-100

 

Kapitel 8 En el supermercado

att prata om vad du ska handla

att fråga och berätta vad något kostarord för vanliga matvaror

bestämd artikel: el/la, los/las

fråga och berätta var något finns (lägesord)

 

Kapitel 9 La familia de María

några fler familjeord

att berätta om din familj

skillnaden mellan “mi” och “mis” 

beskriva ditt och någon annans utseende

 

Kapitel 10 El tiempo libre

ord för olika fritidsaktiviteter berätta vad du tycker om och inte tycker om att göra fråga vad någon annan tycker om att göra att förstå fakta och skriva om en känd person

Arbetssätt: Vi kommer att utgå ifrån boken men vi kommer också att jobba med  annat material.  

Läxa: Eleverna får läxa ca en gång i veckan i form av glosor, övningar eller repetition av olika moment.

Matriser

M2
Terminsplanering i sp åk 6 Vt- 22

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa (+ strategier)
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter som handlar om det aktuella arbetsområdet. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet, samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter som handlar om det aktuella arbetsområdet. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet, samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter som handlar om det aktuella arbetsområdet. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet, samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Lyssna (+strategier)
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo som handlar om det aktuella arbetsområdet. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnand
Du kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo som handlar om det aktuella arbetsområdet. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo som handlar om det aktuella arbetsområdet. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
Du kan skriva mycket enkla och i huvudsak begripliga texter, med enstaka vanliga ord och fraser, som handlar om det aktuella arbetsområdet.
Du kan skriva mycket enkla och begripliga texter, med vanliga ord och fraser, som handlar om det aktuella arbetsområdet .
Du kan skriva enkla och relativt tydliga texter, med vanliga ord och fraser, som handlar om det aktuella arbetsområdet,
Prata
Du kan (i samtal/interaktion) uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser, i det aktuella arbetsområdet. Du kan använda dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Du kan (i samtal/interaktion) uttrycka dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser, i det aktuella arbetsområdet. Du kan använda dig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Du kan (i samtal/interaktion) uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser, i det aktuella arbetsområdet. Du kan använda dig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen