👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skills 5, Unit 3

Skapad 2022-03-03 16:33 i Normlösa skola Mjölby
Skills åk 5
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi fortsätter att följa Vega på hennes resa genom Nordamerika. I unit 3 får vi hälsa på en sirapsfarm i Canada, lära oss ställa frågor och gå på restaurang. Och så dyker preteritum upp!

Innehåll

Syfte med arbetsområdet
Att bli säkrare på att tala, läsa, skriva och förstå engelska i preteritum

Att bli säkrare på att ställa frågor med frågeord 

Att kunna använda did och didn't

Att börja använda genetiv (ägande-s) 

Att möta sammanbindningsord

Att möta restaurang- och naturord. 

 

Undervisningen – hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med läromedlet Skills där vi följer Vegas berättelse genom Nordamerika.

Vi kommer systematiskt att arbeta med att bryta ner och ta till oss engelska genom att:

 • Läsa och lyssna till texter med stöd av bilder och ordlistor
 • Titta och träna på nya ordgrupper för att bygga upp ordförrådet
 • Öva på att på att tala med hjälp av dialoger och samtalsuppgifter
 • Läsa, högt och tyst med stöd av bild, text och ljud. 
 • Skriva berättelser i preteritum 
 • Redovisa din berättelse för en klasskamrat/liten grupp


Detta bedöms 

I slutet av området arbetar vi med såväl självbedömning som gemensam utvärdering av nya kunskaper och förmågor. 
 
Jag kommer att titta på: 
Hur väl du kan formulera dig och kommunicera i tal och skrift och använda dig av nya ord samt verb i preteritum

Hur du går tillväga för att förstår och hur väl du kan tolka innehållet i talad och skriven engelska.

 

Bedömningsformer

 • Samtalsövningar i par, mindre grupper och helklass
 • Skrivuppgifter
 
 •  
 
 
 

 Hjälp för denna sida

Om Unikum

Sveriges största webbtjänst för samarbete kring mål, planer och kvalitet i förskola och skola.

Om Unikum

Kontakta oss

Nyheter från Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6