👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smultrons planering kring digitalisering

Skapad 2022-03-03 16:44 i Örsängets förskola Bollnäs
Digitalisering
Förskola
Vi kommer att använda olika digitala verktyg för att stödja barnen i deras utveckling och lärande.

Innehåll

Nuläge

Då barn idag föds in i en digitaliserad värld är det viktigt för oss på förskolan att hjälpa barnen att utforska olika digitala verktyg.

Mål

Målet är att använda digitala verktyg som ett komplement till annat material på förskolan. 

Syfte 

Vi vill ge barnen möjlighet att använda våra digitala verktyg som ska hjälpa till att utveckla de aktiviteter barnen intresserar sig för. Genom digitala verktyg kan vi hitta vägar att utmana barns utveckling och lärande. Vi utvecklar ett intresse för den digitalisering som barnen möter i vardagen. 

Genomförande

 • Genom enkla appar lära barnen att hantera en iPad, fotografera och uppleva andra digitala verktyg på ett kreativt sätt.
 • Förstärka upplevelser i aktiviteter, rörelse och projekt med hjälp av kanonen.
 • Använda Google, Ugglo och UR.

Dokumentation    

Alla pedagoger dokumenterar och reflekterar löpande i Unikum. 

 

Ansvar

Alla pedagoger.

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18