👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändringar

Skapad 2022-03-03 16:46 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Grundskola F – 9 Matematik
Vi arbetar med kapitel 4 "Samband och förändringar"

Innehåll

Planering i matematik åk 7

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Bra att ta del av genomgångar i förväg på matematikxyz.com. (Genomgångar sker vid helklasstillfällen och vilket delkapitel genomgången berör framgår av planeringen.)

.

Läxa

Se vad som skall göras genom att ta del av veckans händelser. Minimum att arbeta med på varje delkapitel är en nivå, men bra om man orkar  och kan göra 2 nivåer för att säkerställa att man arbetat igenom delkapitlet ordentligt.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.       Skriftliga prov

2.       Redovisningar och resonemang (muntligt och skriftligt) under lektionerna.

 

 

X Kap 4 – Samband och förändring

 

Centralt innehåll

·         Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

·         Proportionalitet och procent samt deras samband.

·         Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

·         Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 

V.

Dag

Lektion

 

8

 

Uppstart kap 4

 
 

 

4.1 Proportionalitet

 
 

 

   

9

 

4.2 Tid och rörelse

 

 

 

4.3 Sträcka, tid och hastighet

 

 

 

 

 

10

 

4.4 Andel i bråkform

 

 

 

4.5  Andel i procentform (I)

 

 

 

 

 

11

 

4.6 Andel i procentform (II)

 

 

 

4.7 Hur stor är delen

 

 

 

   

12

 

 Blandade uppgifter

 

 

 

Diagnos Kap 4

 

 

 

   

13

 

Repetition och fördjupning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Prov Kap 4