👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Ljud

Skapad 2022-03-03 17:32 i Elinebergsskolan Helsingborg
Nu ska vi lära oss om ljud- örat och hörseln.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Hur uppkommer ljud? Hur leds ljud vidare? Vilka ljud är dåliga för våra öron?

Innehåll

Mål

 • Kunna förklara hur ljudet uppstår
 • Kunna förklara hur ljudet sprider sig
 • Kunna förklara hur vi hör
 • Veta vad menas med höga och låga toner
 • Känna till starka och svaga ljud

Arbetsbeskrivning

 • Teori  boken "Fysik och kemi"
 • Experiment
 • Filmer

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Berätta om vad ljud är och hur ljud uppstår
 • Berätta och visa vad som menas med höga och låga toner
 • Berätta om ljudstyrka och hörselskador
 • Berätta om hur ljud förs vidare

 

Bedömningen sker genom att:

 

 • delta i diskussioner i klassrummet 
 • göra bedömningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Ljud

Du har grundläggande kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Du har goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Teori/Fakta
Använder begrepp om ljud från texter, filmmaterial och annat material som vi använder till detta område. Kan ex. förklara: - Hur ljud uppstår och breder ut sig - Skillnaden på hög och låg ton samt starkt och svagt ljud.
Kan med hjälp förklara hur ljud uppstår och breder ut sig. Kan med hjälp förklara skillnaden på hög och låg ton samt starkt och svagt ljud.
Kan självständigt förklara hur ljud uppstår och breder ut sig. Kan självständigt förklara skillnaden på hög och låg ton samt starkt och svagt ljud. Kan även förklara de starka ljudens påverkan på våra öron.
Praktiska uppgifter
Kan genomföra experiment, dokumentera och förklara hur det kopplas till teorin.
Kan med hjälp genomföra experiment, dokumentera och förklara hur det kopplas till teorin.
Kan självständigt genomföra experiment, dokumentera och förklara hur det kopplas till teorin.