👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden vt-22

Skapad 2022-03-03 19:43 i Långåsskolan Falkenberg
Ny pedagogisk planeringsmall för förskoleklass i Falkenbergs kommunala grundskolor 2020/2021
Grundskola F – 1 Fysik
Du ska få kunskap om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.

Innehåll

 

 

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas(lärandemål)

Du ska få kunskap om:

hur solen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

få förståelse för hur dessa rörelser gör att det blir natt och dag.

Vår planet - jordens delar.

Månen 

Solen

Elevernas inflytande och delaktighet 

Under arbetets gång kommer du att arbeta i lärpar. Du samarbetar genom kommunikation, aktivt lyssnande och aktivt deltagande.

Undervisning, arbetsformer och lärmiljö

Du kommer att få se filmer om jorden, månen och solen.

Vi tittar i och läser böcker om rymden.

Vi arbetar med kooperativ struktur när vi skriver, ritar och målar om rymden.

Du kommer att få göra en egen rymdbok.

Uppföljning och utvärdering

Tillsammans, genom EPA-modellen (enskilt, par, alla), redogör vi för varandra vad vi har lärt oss om:

Jorden, månen och solen samt deras rörelse i förhållande till varandra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -