👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi Åk 4

Skapad 2022-03-03 20:08 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 4 Kemi
Vad är kemi? Vad är allting gjort av? Hur stor är en atom? Hur vet vi det vi vet idag? Vart tar allting vägen? Vad är vatten egentligen? Vad är ett kretslopp? Är några av de frågor vi kommer att arbeta med under kemin.

Innehåll

Kemi

MÅL

Vi lär oss:

 • Vad allting är gjort av
 • Vart olika material tar vägen när de blir sopor
 • Hur man gör en undersökning
 • Vad vatten egentligen är
 • Vattnets egenskaper och kretslopp

 

BEGREPP

 • atom
 • atomkärna
 • elektron
 • proton
 • neutron
 • molekyl
 • kretslopp
 • grundämne
 • modell
 • fast form
 • flytande form
 • gasform
 • fasövergång
 • stelning
 • smältning
 • avdunstning
 • kondensering

 

UNDERVISNING

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • EPA - tänka enskilt, i par och sedan alla.
 • Karusellen (mindre grupp) - vi skriver ner det vi vet om ämnet, skickar sedan runt för att fylla på med ny kunskap
 • Göra egna PowerPoints
 • Ämnesspecifika filmer
 • Gleerups
 • Boken om Fysik och Kemi
 • Läsa faktatexter
 • Tengnäs - Läsförståelse
 • Kahoot

 

BEDÖMNING

Du kommer att bli bedömd i hur du:

 • Deltar i muntliga övningar, genomgångar och gruppuppgifter 
 • Tar dig an, resonerar och redovisar uppgifterna - skriftligt och muntligt
 • Använder kemins begrepp
 • Visar och utvecklar dina kunskaper under och efter arbetets gång genom bland annat test, grupparbeten och hur du utför dina arbetsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6