👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och bråk

Skapad 2022-03-03 21:08 i Trandaredskolan F-6 Borås Grundskola
Sannolikhet och bråk åk. 5
Grundskola 4 – 6 Matematik
Arbetsområdet innefattar sannolikhet och bråk. Hur stor är sannolikheten att du vinner på det nummer du spelar på när du är på Liseberg? Hur stor är sannolikheten att du får Yatzy? Detta är saker du kommer få lära dig att räkna ut under detta område.

Innehåll

Under detta arbetsområde kommer du:

 • Få lära dig begrepp som sannolikhet, utfall och P (Probability).

 • Lära dig att räkna ut hur stor sannolikheten är att något inträffar, t. ex slår en 6:a när du kastar en tärning, får hjärter kung när du håller i hela kortleken osv. 

 • Förstå sambanden mellan bråk, procent, decimaltal och sannolikhet.

 • Du kommer få arbeta enskilt, i par och vi kommer arbeta tillsammans i klassen.

 • Du kommer att få testa på olika aktiviter som är kopplade till sannolikhet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Sannolikhet och statistik årskurs 5

Rubrik 1

Sannolikhet och statistik årskurs 5
Kommentar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar inom sannolikhet och statistik
Du behöver viss stöttning med att välja metod samt utföra beräkningar.
Du väljer lämpliga metoder och löser enklare uppgifter på egen hand.
Du väljer lämpliga metoder och löser uppgifter med säkerhet.
Aspekt 2
Föra och följa matematiska resonemang om sannolikhet och statistik
Du för mycket enkla resonemang och kan med viss hjälp följa andras resonemang.
Du för och följer enkla resonemang.
Du för utvecklade egna resonemang och kan även följa andras resonemang.
Aspekt 3
Förstå och använda matematiska ord och begrepp inom sannolikhet och statistik.
Du förstår och använder vissa ord och begrepp som hör till sannolikhet och statistik när du arbetar med olika uppgifter.
Du använder och förstår flera ord och begrepp som hör till sannolikhet och statistik när du arbetar med olika uppgifter.
Du använder med säkerhet ord och begrepp när du samtalar, argumenterar och redogör för olika uppgifter.
Aspekt 4
Lösa problem inom sannolikhet och statistik
Du kan med viss hjälp lösa enkla problem inom sannolikhet och statistik.
Du kan med säkerhet lösa enklare problem inom sannolikhet och statistik och kan till viss del lösa svårare problem.
Du löser med säkerhet olika problem inom sannolikhet och statistik