👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemikalier

Skapad 2022-03-04 07:36 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Kemi
I detta arbetsområde kommer vi lära oss mer om olika kemikalier och hur de kan märkas med varningssymboler eller miljömärkningar.

Innehåll

Tidsperiod

Vi kommer jobba med detta arbetsområde i ca 3 veckor (v. 8-10). 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde på lite olika sätt. Ett sätt är att vi kommer ha genomgångar om vad kemikalier är, hur de påverkar oss människor/miljön och hur de kan märkas med varnings- och miljömärkningar. Vi kommer också att arbeta med arbetsblad, begreppslista, laborationer och en hemuppgift. Dessutom kommer vi ha två lektioner där vi bara repeterar det vi lärt oss med sant/falskt frågor och begreppsmemory. I slutet av arbetsområdet kommer vi ha ett mindre skriftligt test som avstämning. 

Kunskapskrav och bedömning

Ni kommer få chans att visa era kunskaper genom diskussioner i klassrummet, genom hemuppgiften, under laborationen och på sluttestet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6