👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V.10 - Eldar

Skapad 2022-03-04 07:48 i Råå Förskola Helsingborg
Förskola
Vi besöker Superhjälten Eldar?

Innehåll

Syfte:

Varför vill vi veta detta?

Barnen visar nyfikenhet kring var Eldar bor.

 

Undervisning:

Hur ska vi göra?

Eldar skickar ett brev och bjuder in barnen att besöka honom på hans favoritplats. Barnen ska få måla vägen dit med havsvatten och vattenfärger. Där får barnen uppdrag. 

Vi fortsätter bygga på gemenskap genom att dansa tillsammans.

 

Mål:

Vad vill vi lära oss?

 
"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov."

"Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer."

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter."

 

Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov.

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen.


Målet som sådant är svårt att “ta på” så det vi får titta på är resultatet av vår utbildning och dess påverkan på barnen - det i sin tur visar på hur utbildningen har utformats.

Barn som  är engagerade och intresserade av aktiviteter/projekt.


Att utbildning och projekt lever hela dagen och inte bara stunden som vi arbetar med det. 


Barn som kommer med ideer för att förbättra och föra projektet vidare.


Barn som utvecklar både sin kunskap men även helheten under dagen.

Observera barnen för att hitta ett område som intresserar dem.


Att vi gör medvetna gruppindelningar (både vilka barn och vilken gruppstorlek) som tillgodoser behoven hos barnen.


Att vi inte “rusar” vidare utan ger barnen chans att fördjupa sig i projektet och de vidare frågor som kan uppstå när deras kunskap fördjupas inom området vi arbetar med.


Vi anpassar utbildning/dagen efter barnets behov och ser framsteg i välmåendet/beteendet under dagen.

 

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Barnen har utvecklat sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.

Barn som tillgodogjort sig kunskap under vårt projekt. 


Barn som använder sig av estetiska uttrycksformer under hela dagen på förskolan.


Barn som inspirerar/hjälper varandra att använda olika estetiska uttrycksformer. 

Att vi erbjuder estetiska aktiviteter i vårt projekt och använder de estetiska uttrycksformerna som en naturlig del i vårt projektarbete både ute och inne.


Att vi försöker fånga de barn som vanligtvis inte använder estetiska uttrycksformer.
Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter.

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter.

Barn som ger förslag på förbättringar till hur vi kan utveckla aktiviteten.


Barn som vågar delge sina idéer, tankar och åsikter till varandra.


Barn som  lyssnar på när en kompis berättar något leder till att man bättre vågar berätta.

Pedagoger och barn ska vara lyhörda för barnen och deras berättande.


Att pedagogerna gör barnen medvetna om hur vi gör när någon kompis berättar/delar med sig av sina tankar.


Att pedagogerna är engagerade och tar barnens idéer, tankar och åsikter på allvar och försöker i mesta möjliga mån göra verklighet av dem. 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18