👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyper: referat och debattartikel

Skapad 2022-03-04 07:55 i Ekillaskolan Sigtuna FSK/GR
Grundskola F Svenska som andraspråk
Vad behöver du tänka på när du skriver en text för att påverka andras åsikter? Hur skriver man ett referat och en debattartikel? Vad menas med begrepp som tes, argument, referat- och sambandsmarkör?

Innehåll

Att skriva olika typer av text: debattartikel och referat

Syfte

Svenska som andraspråk - Årskurs 7-9

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Centralt innehåll

Svenska som andraspråk - Årskurs 7-9

Läsa och skriva

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkbruk

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Informationssökning och källkritik

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Kunskapskrav

Svenska - Årskurs 7-9

E-nivå

C-nivå

A-nivå

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

 
Fram till sportlovet kommer vi arbeta med en viktig texttyp: en argumenterande text där du uttrycker en åsikt och försöker att påverka dina läsare. Eftersom du behöver underbygga dina argument med fakta kommer vi även att arbeta med källkritik och källhänvisningar. För att träna på att sammanfatta åsiktstexter och för att upptäcka deras struktur går vi även igenom hur man skriver ett referat. Du ska även på egen hand skriva ett kort referat av en debattartikel.

 

Under detta arbetsområde ska du:

- lära dig vad som är typiskt för en debattartikel, så att du kan både upptäcka och beskriva genretypiska drag.

- läsa och förstå olika debattartiklar, både deras innehåll och form, alltså vad de handlar om och hur de är uppbyggda.

- lära dig olika begrepp. 

- skriva både ett referat och en egen debattartikel där du visar att du har förstått vad som är typiskt för en sådan texttyp och att du behärskar skrivreglerna.

- bearbetar din egen text efter feedback.

-träna på källkritiska begrepp och använda dem på rätt sätt när du resonerar om tre olika källor.

Uppgifter

  • Att skriva referat och debattartikel

  • Att skriva referat och debattartikel