👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

6års-grupp

Skapad 2022-03-04 08:26 i Västerlanda förskola Lilla Edet
Förskola
Vi förbereder våra 6åringar för skolstart!

Innehåll

6årsgruppen 

 

Syfte 

 • Undervisa skolförberedande 

 • Berättande, bokstäver, ord, ordbilder 

 • Siffror, mönster, matematiska begrepp 

 • Jobba ihop en grupp som till stor del ska börja skolan tillsammans 

 • Bedriva mycket undervisning utomhus 

 • För att fortsätta att ge 6åringar utmaningar på förskolan 

 

Mål 

 • Att 6åringarna ska ges möjlighet att känna sig trygga och förberedda inför skolstarten 

 • Att 6åringarna ska ges möjlighet att knyta nya och närmare kontakt med de barn de ska börja skolan med 

 • Att 6åringarna ska ges möjlighet att fortsätta känna att undervisningen på förskolan är meningsfull 

 

 

Hur 

 • Barnen är i sin 6årsgrupp under måltider, samlingar, undervisning, utflykter och lek inne för att uppnå Syfte&Mål.
 • Vi äter frukost och mellanmål i Ateljén. Där får barnen gå och hämta sin mat på en buffé istället framdukat på borden. Lunch äter vi i matsalen efter att den andra gruppen har ätit. 
 •  
 • Efter frukosten har vi en samling. Vi delar upp gruppen så att det är max 6 barn/samling. Vi håller samlingarna korta, 5-15 minuter. Vi undervisar i skolförberedande ämnen så som språk och matematik. Genom att hålla samlingarna korta har vi alltid möjlighet att genomföra dem och det är lättare att hålla dem roliga. Det ökar lusten till lärandet och suget efter mer undervisning. 
 •  
 • Under dagen fortsätter vi undervisningen med olika projekt, Grön Flagg, utflykter och gympasalen.

Delaktighet och Inflytande

Barnen ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom att den utformas utifrån deras behov och sedan följer deras intresse. Tex, vi plockar fram en ramsa i samlingen för att undervisa kring skriftspråket. När barnen visar intresse för bokstäverna i orden följer vi den tråden och ställer utmanande frågor till barnen för att få dem att fundera vidare kring bokstäver.

När barnen uttrycker önskningar planerar vi verksamheten utifrån dem på att sätt så att Syfte&Mål ändå uppnås. Tex önskemål om att få leka med de yngre kompisarna. Vi ger dem möjlighet att leka tillsammans innan frukost, efter mellanmålet, ute på gården och att kompisarna får komma över som gäster under leken inomhus.

 •  
 

  

Vad 

 • Samlingar efter frukost med skolförberedande undervisning 

 • Grön Flagg - skapa djur, riktiga eller fantasi. Skriva sagor. Lära sig mer om djur. Utföra aktioner som kan hjälpa djur, tex bygga insektshotell.
 • Utflykter  - i närområdet och/eller att vi åker iväg med bussen. Vi planerar både för korta utflykter och för längre där vi på något sätt har med oss lunch eller mellanmål.

 • Uteluncher  - på gården där vi antingen får ut maten från köket eller lagar den själva på eldstaden.

 
 
 
 
 
 • Snickarboden - barnen får skapa fritt och/eller utefter en instruktion med trä som material.

 
 • Kojbyggen - får vi hop material, tex lastpallar och brädor, vill vi bygga kojor med barnen på fotbollsplanen

 
 • Odling - i befintliga lådor på gården och i bäddar utanför staket.

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18