👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering v. 10-11

Skapad 2022-03-04 08:37 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Vi har Temavecka läs och berättande under v. 10 och så startar vi upp ett nytt arbete. Vi ska odla och vår undervisning kommer på olika sätt att handla om det.

Innehåll

 

 

 

 

Vecka 10

Måndag 7/3

Tisdag 8/3

Onsdag 9/3

Torsdag 10/3

Fredag 11/2

Undervisningstillfälle

 

 

Kicki undervisning kl. 9.30

 

Annelie undervisning 9.30

 

Reservtillfälle undervisning 9.30

 

 

 

 

 

Utbildning

Lek på gården och inomhus

Möte om kommande vecka och uppstart miljöhjältar

 

Högläsning och boksamtal

Lek på gården och inomhus


2-3 barn går till biblioteket.

 

 

Högläsning och boksamtal

Lek i park och inomhus

2-3 barn går till biblioteket.

 

 

Högläsning och boksamtal

Lek på torget och på gården

2-3 barn går till biblioteket.

 

 

 

Högläsning och boksamtal

Lek på gården och inomhus

 

Miljöhjältar går till återvinningen.

 

Högläsning och boksamtal

Fysisk aktivitet

Dans

Dans

 

 

Dans

Dans

Dans

 Övrigt

 

      Tvärgruppsreflektion 9.15-10.15

Med reservation för ändring

Vecka 11

Måndag 14/3 Tisdag 15/3 Onsdag 16/3 Torsdag 17/3

Fredag 18/3

Undervisningstillfälle

  Kicki undervisning ca 9.30
Annelie undervisning ca 9.30

Reservtillfälle undervisning  9.30

 

 

Utbildning

Lek på gården och inomhus

Möte om kommande vecka och uppstart miljöhjältar 

Högläsning och boksamtal

Lek på gården och inomhus

 

Högläsning och boksamtal

Lek på gården och inomhus

 

Högläsning och boksamtal

Lek på gården, torget och inomhus

 

Högläsning och boksamtal

Lek på gården och inomhus

Miljöhjältar går till återvinningen

Högläsning och boksamtal

 

Fysisk aktivitet

Rörelse till musik Regellekar Dans Bollsport Dans

 

Övrigt

Universum undervisningsreflektion 9.15-10.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvärgruppsreflektion 9.15-10.15

 

Med reservation för ändring
 


 

 


 


 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18