👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hästarna v 10-11

Skapad 2022-03-04 09:06 i Kärrabackens förskola Borås Förskola
Förskola
Utifrån projektet "Min kropp" har Hästarna valt att fokusera och lära mer om: Lungorna. Hästarna har grupp på tisdagar.

Innehåll

Vad? 

Innehåll och lärande:

Vi fortsätter att lära oss mer om vår lungkapacitet och utforska hur vi kan använda kraften för att skapa. 

Varför?

Eftersom vår kartläggning under Hösten 2021 visade att lungorna var en kroppsdel som gruppen hade svårt att definiera har vi valt att fokusera vår undervisning på att lära oss mer om lungorna och dess funktion. Barnen har visat intresse för varför vi har lungor vilket vi dokumenterade i en tankekarta vid uppstarten av vårt projekt. Intresset att testa och utforska vilka föremål som gick att flytta/inte flytta fick oss att fortsätta att undersöka vår lungkapacitet och koppla det till skapande processer.  

Hur?

Vi får ett brev från vår kompis Filur där barnen får ett uppdrag att undersöka hur de kan skapa med bubbelmålning och blåsmålning. Vi besöker vår ateljé och använder kraften från våra lungor för att blåsa i ett sugrör och bubbla fram bubblor i ett glas med färg, vatten och diskmedel. Därefter undersöker vi vad som händer om vi blåser med ett sugrör på färg som hällts ut på ett papper. Vad ser barnen för konstverk? Innan vi blåser samtalar vi om att blåsa ut luften ur lungorna för att skapa bubblor och luft. 

Hur får barnen inflytande?

Vi följer barnens intresse i processen och observerar vart de befinner sig för att se hur vi tar nästa steg i vår undervisning. Intresset för att testa och undersöka själva såg vi gav barnen ett lustfyllt lärande. Genom blåsmålning och bubbelmålning hoppas vi att barnen får möjlighet att utforska mer kring ämnet på egen hand och på så vis få ytterligare förståelse kring våra lungors funktion. 

Dokumentation

Vi fotograferar processen genom fotografier där barnen är delaktiga för att minnas vad vi gjorde. Processen blir en del av vår gemensamma processvägg på hemvisten för att visa på lungornas funktion. Barnens alster placeras i vårt målarland (om barnen vill) för att inspirera kompisarna att skapa med bubblor och sugrör.

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18