👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillgängliga och inspirerande lär/undervisningsmiljöer med utforskande i fokus, utifrån läroplanens intentioner

Skapad 2022-03-04 09:33 i Nallebjörnens förskola Skellefteå FSK/GR
Förskola
Vi vill att barnen ska känna sig trygga och förstår sin lärmiljö, känner att de vet var och vad man kan göra där och att barnens intressen tas till vara i miljön. Att den väcker nyfikenhet och inspirerar till lek och lärande.

Innehåll

Var är vi?

Den kartläggning som vi gjort under introduktionen av grundverksamheten visar på behov av att tillföra mer och enklare varianter av bildstöd för att stötta upp behov till visuell stöttning. Miljön inspirerande och barnen hittar aktiviteter som lockar till lek, vi behöver dock förtydliga den och vara i ständig utveckling för att möta upp barnens lek. 

Gröna sidans förändring till att anpassas till de yngre barnen har flera goda tankar, exempelvis den stora mattan i huvudrummet är en given punkt för att interagera och "tanka" och används på ett bra sätt. Även rörelserum och det inre rummet tilltalar barnen. Vi ser på gröna sidan hur viktigt att vi pedagoger undervisar i miljön och deltar i aktivitet eftersom mycket är nytt och "svårt" just nu 

. 

 

 

Vart ska vi?

 Mål:  

 

Barnen är trygga och förstår sin lärmiljö, känner att de vet var och vad man kan göra där och att barnens intressen tas till vara, väcker nyfikenhet och inspirerar till lek och lärande. En "bra" undervisningsmiljö hos oss är en miljö där kommunikation och samspel är i fokus och barnens kompetens och utveckling är i fokus. Pedagogerna hittar bra ingångar till undervisning i miljön. 

Februari: Trygga och leksugna barn som förstår sin miljö och är kompetenta i den. Pedagogerna stöttar med att diktera tempo vid valtavla och med förväntningar på vad som händer nu och vad som förväntas och deltar i lek som inbjuder till utforskande. 

Gröna sidan: en inspirerande och trygg miljö där barnen får goda möjligheter till samspel med andra barn och pedagoger. Genom att ha inspirerande bilder, tecken och hörnor förtydligar vi miljön och deltar i lekarna och utforskar tillsammans med barnen. 

Hur gör vi?

 

Vi förtydligar miljöerna genom att samspela med barnen i dessa samt tillför mer bildstöd där vi identifierat behov. Vi arbetar formativt för att utveckla lärmiljöerna utifrån barnens intentioner. 

Pedagogerna stöttar barnen med relevant scaffolding. 

Februari: Vi provar använda time-timer för att skapa en viss lekro och fördjupa leken i hörnorna. Pedagogerna skapar tydliga rutiner och förbereder valtavlan för barnen så att valen är relevanta. Vi skapar olika tvärgrupper för att hitta fler kompiskonstellationer och ser till att vara konsekventa i hur miljön i hörnorna ska vara.  

Gröna sidan ska förtydligas genom att sätta upp inspirerande bilder i hörnorna vad man kan göra där. TAKK och bildstöd och att leka med barnen i de olika hörnorna. Valpärmen uppdateras. 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18