👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

--Krönika i ungdomstidning VT22

Skapad 2022-03-04 09:31 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Grundskola F – 9
Krönikan är en typ av text där en krönikör för fram sina egna åsikter och tankar i ett dagsaktuellt ämne. De flesta stora tidningar och tidskrifter publicerar flera krönikor inom ämnen som sport, nöje, film och vetenskap.

Innehåll

Ni jobbar med att läsa och jämföra krönikor. Vi går tillsammans igenom vad som är kännetecknande för krönikan. Materialet vi arbetar med finns tillgängligt på Classroom. Målet är att skriva en egen krönika. Ni får tre olika uppgifter att välja mellan och skriver med hjälp av Chromex under tre lektioner.

Matriser

Krönika VT22

Aspekter

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Innehåll
Innehållet passar i huvudsak läsaren av en ungdomstidning. Resonemanget som rör ämnet är enkelt. De exempel som ges passar i huvudsak i sammanhanget.
Innehållet passar relativt väl läsaren av en ungdomstidning. Resonemanget som rör ämnet är utvecklat. De exempel som ges passar relativt väl och fördjupar eller utvidgar resonemanget.
Innehållet passar väl läsaren av en ungdomstidning. Resonemanget som rör ämnet är välutvecklat . De exempel som ges passar väl i sammanhanget och fördjupar och utvidgar resonemanget.
Struktur
Texter är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texter är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Texter är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Språket passar i huvudsak en krönika i en ungdomstidning. Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Elever följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Den språkliga stilen passar relativt väl en krönika i en ungdomstidning. Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Elever följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Den språkliga stilen är stilistiskt säker och passar väl en krönika i en ungdomstidning. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Elever följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhet
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs en krönika i en ungdomstidning.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs en krönika i en ungdomstidning.
Textens innehåll och form är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs en krönika i en ungdomstidning.