👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik VT 22

Skapad 2022-03-04 09:59 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer att väva in Teknik i vårt projektarbete Snick och Snack samt uppmärksammar teknik i vardagen

Innehåll

 

Teknik -  Pedagogisk planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: v 9-16

Förskolans namn: Hasselbacken

Grupp: Rönnen

Barnens ålder: 4-5 år

År och datum: 2022-03-04

Planeringen Upprättad av: Christina, Caroline, Razan

 

Vilket innehåll ska behandlas?

- Teknik

- Normer och värden

Vilka målområden ska behandlas?

- förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
- förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
- förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om teknik

Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Ge barnen möjlighet och förutsättningar att utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen samt utforska hur enkel teknik fungerar.

- Lära sig nya begrepp och kunskap inom teknik

- Ge barnen möjlighet och förutsättningar att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruerar med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Hur kommer arbetet att läggas upp?

- Vi delar in barnen i grupper. En pedagog ansvarar för en varsin grupp. Caroline har Grön grupp. Razan har Orange grupp och Christina har Blå grupp. Grupperna finns väl synliga i hallen, för att tydliggöra vem som är i vilken grupp.

Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?

- Vi kommer att arbeta med Snick och Snack i Kungaskogen. Materialet innehåller böcker, sånger, skapande och samtalsunderlag. 

- Vi kommer att undersöka vår närmiljö, för att urskilja teknik i vardagen

- Kolla på Veta och teknikpatrullen på UR Play

- Programmera - både med kroppen och med Beebot

 

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper?

- Vi är lyhörda pedagoger. Vi samtalar och för dialog med barnen för att ta reda på deras behov, erfarenheter och förkunskaper.

Hur görs barnen delaktiga?

-Genom samtal i både storgrupp och i de mindre grupperna. Vi lyssnar in barnen och utgår från deras tankar och funderingar. 

Hur ska barnens lärande synliggöras?

- I dialog med barnen och genom observationer (enligt dokumentationsmall 1)

- I lärloggar på Unikum

- Genom utvärderingar på Unikum och genom dokumentationsmall 3

- Dokumentationsvägg på avdelningen