👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenkraft

Skapad 2022-03-04 10:25 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Teknik
Du ska förklara hur vattenkraft fungerar med hjälp av ord och illustrationer

Innehåll

Detaljerad information finna i Teams under Uppgifter


Följande vill jag att du ska belysa​ men lägg till andra områden efter behov

 • energislagets möjlighet att vara förnyelsebart,
 • kraftöverföring​
 • verkningsgrad​
 • friktion, finns i flera olika delar​en
 • energiförluster​
 • energiomvandlingen i hela systemet från källa till distribution av el​
 • energislagets betydelse i samhället i dag och i framtiden. Här är det bra att redovisa möjligheter att effektivisera och utveckla. Det finns pågående forskning kring detta.​

 

Några saker att tänka på är:​

 • motstridiga intressen såsom till exempel hänsyn till närmiljö mot hela samhällets behov,​
 • miljöbelastning när anläggningen med alla dess delar skapas,​
 • underhåll och​
 • livslängd för systemet/anläggningen.

Matriser

Tek
Vattenkraft

Nivå E
Nivå C
Nivå A
PRINCIPER:
Principer och tekniker för mätning och registrering av prestanda i mekaniska, pneumatiska, hydrauliska och elektriska system.
Eleven undersöker enkla tekniska system avseende funktionssamband och begränsningar samt redogör översiktligt för genomförd undersökning och funna resultat utifrån tekniska, fysikaliska och matematiska samband.
Eleven undersöker tekniska system avseende funktionssamband och begränsningar samt redogör utförligt för genomförd undersökning och funna resultat utifrån tekniska, fysikaliska och matematiska samband.
Ej applicerbart
ENERGIÖVERFÖRING:
Principer och samband för omvandling av elektrisk energi till mekanisk energi och vice versa, till exempel motor och generator.
Eleven redogör översiktligt för energiomvandling, energiöverföring samt funktioner och begränsningar hos olika energisystem. Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar hos energisystem utifrån systemens begränsningar och hållbart samhälle. Eleven löser enkla tekniska problem, använder i samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp, teorier och modeller.
Eleven redogör utförligt för energiomvandling, energiöverföring samt funktioner och begränsningar hos olika energisystem. Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar hos energisystem utifrån systemens begränsningar och hållbart samhälle. Eleven löser tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp, teorier och modeller.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för energiomvandling, energiöverföring samt funktioner och begränsningar hos olika energisystem. Dessutom analyserar och värderar eleven med nyanserade omdömen tekniska lösningar hos energisystem utifrån systemens begränsningar och hållbart samhälle. Eleven löser avancerade tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete använder eleven med säkerhet tekniska begrepp, teorier och modeller.
ENERGIÖVERFÖRING, SYSTEM:
Principer och samband för mekaniska, hydrauliska, pneumatiska och elektriska transmissionssystem för energiöverföring.
Eleven redogör översiktligt för energiomvandling, energiöverföring samt funktioner och begränsningar hos olika energisystem. Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar hos energisystem utifrån systemens begränsningar och hållbart samhälle. Eleven löser enkla tekniska problem, använder i samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp, teorier och modeller.v
Eleven redogör utförligt för energiomvandling, energiöverföring samt funktioner och begränsningar hos olika energisystem. Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar hos energisystem utifrån systemens begränsningar och hållbart samhälle. Eleven löser tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp, teorier och modeller.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för energiomvandling, energiöverföring samt funktioner och begränsningar hos olika energisystem. Dessutom analyserar och värderar eleven med nyanserade omdömen tekniska lösningar hos energisystem utifrån systemens begränsningar och hållbart samhälle. Eleven löser avancerade tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete använder eleven med säkerhet tekniska begrepp, teorier och modeller.
ALRTERNATIVA ENERGISLAG:
Förutsättningar och begränsningar vid andra former av energiomvandling, till exempel fusion, fission och sol-, vind- och vattenkraft.
Jämför översiktligt olika energisystem. Analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar hos olika energisystem utifrån systemens begränsningar, säkerhet och hållbart samhälle.
Jämför utförligt olika energisystem. Analyserar och värderar eleven med tekniska lösningar hos olika energisystem utifrån systemens begränsningar, säkerhet och hållbart samhälle.
Jämför utförligt och nyanserat olika energisystem. Analyserar och värderar eleven med tekniska lösningar hos olika energisystem utifrån systemens begränsningar, säkerhet och hållbart samhälle.
RIMLIGHET:
Dimensionsanalys och rimlighetsbedömning.
Eleven undersöker enkla tekniska system avseende funktionssamband och begränsningar samt redogör översiktligt för genomförd undersökning och funna resultat utifrån tekniska, fysikaliska och matematiska samband.
Eleven undersöker tekniska system avseende funktionssamband och begränsningar samt redogör utförligt för genomförd undersökning och funna resultat utifrån tekniska, fysikaliska och matematiska samband.
Ej applicerbart
VISUALISERING:
Visualisering och analys av tekniska system och processer med hjälp av anpassad programvara.
Eleven använder med viss säkerhet datoriserade visualiseringsprogram för att visualisera tekniska processer och system.
Eleven använder med viss säkerhet datoriserade visualiseringsprogram för att visualisera tekniska processer och system.
Ej applicerbart
MILJÖ, HÅLLBART SAMHÄLLE:
Teknikvetenskapliga grunderna för energiöverföring i olika system med analys, beräkningar, och rimlighetsbedömningar.
Eleven redogör översiktligt för energiomvandling, energiöverföring samt funktioner och begränsningar hos olika energisystem. Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar hos energisystem utifrån systemens begränsningar och hållbart samhälle.
Eleven redogör utförligt för energiomvandling, energiöverföring samt funktioner och begränsningar hos olika energisystem. Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar hos energisystem utifrån systemens begränsningar och hållbart samhälle.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för energiomvandling, energiöverföring samt funktioner och begränsningar hos olika energisystem. Dessutom analyserar och värderar eleven med nyanserade omdömen tekniska lösningar hos energisystem utifrån systemens begränsningar och hållbart samhälle.