👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden

Skapad 2022-03-04 11:26 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola 6 Historia
Nu börjar en ny resa i vår gemensamma historia. Under denna epok (tidsperiod) händer det mängder av spännande saker. Monarkin förlorar sin makt men får också tillbaka den. Många vetenskapspersoner träder fram och det uppfinns mängder med nya prylar. Människornas levnadsvillkor och de svenska städerna utvecklas till följd av det. Vi försöker erövra Ryssland, men det gick givetvis inte så bra. Potatisen och politiska partier träder fram och är grunden till det vi har av dem idag. Kultur som exempelvis vetenskapsakademin, franska ord och teater växer fram i samhället. Till sist planeras och utförs ett känt mord på en viktig person under en maskerad.

Innehåll

Undervisning 

Du kommer att arbeta med:

 • Binogi
 • Läshäfte
 • Arbetsbok
 • Elevspel
 • Genomgångar
 • Diskussioner (Helklass, smågrupper och par)
 • Film från UR
 • Historiapodden för barn/unga
 • Grupparbete med två i varje grupp, där ni ska utforma ett reportage och redovisa för klassen (En form av teater) 

 

Bedömningsformer 

 • Digitalt prov 6/5
 • Kunskaper du visar under genomgångar och i diskussioner
 • Kunskaper du visar under lektioner
 • Kunskaper du visar under grupparbetet

 

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet: 

 • Hur människorna hade det, både på landsbygden och i städerna, rika som fattiga.
 • Lite om historiska källor från denna tid.
 • Lite om den industriella revolutionen.
 • Lite om vad som händer ute i världen under denna tid. 
 • Hur Sverige styrdes.
 • Potatisens betydelse.
 • Om nybyggarna som flytta till Norrland.
 • Vetenskapsakademin och de stora vetenskapspersonerna under denna tid.
 • Om Gustav III liv, inflytande och hans död.
 • Begrepp som tillhör området.,
 • Resonera om likheter och skillnader mellan Stormaktstiden och Frihetstiden.
 • Resonera om vad vi har kvar i dagens samhälle från Frihetstiden.

 

Här är världens äldsta skämt!

Matriser

Hi
Bedömningsmatris Historia

Historia 4-6

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt..
Undersöka utvecklingslinjer
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Du kan diskutera hur förändringar inom in- utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.