👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centrums handlingsplan, mall

Skapad 2022-03-04 13:17 i Fyrklöverns förskola Köping
Förskola
Grundmallen med frågorna för Centrums förskolors handlingsplan samt utvärderingsfrågor.

Innehåll

Centrums handlingsplan

  

Temaområden:

 

 • Syftet med temaområdet:

 

 • Vilka läroplansmål arbetar vi med genom detta temaområde? 

  

 • Hur kan vi se att vi arbetar för att nå målen?

  

 • Vad vill vi att barnen ska få uppleva och lära?

 

 • Vilken metod använder vi för att skapa förutsättning för lärande?

 

 • Hur ska undervisningen dokumenteras/kommuniceras?

 

 • Tidsplan:

 

Detta komma utvärderas utifrån dessa frågor:

 

 • Hur har vi upplevt arbetsprocessen?

 

 • Vad har fungerat bra?
 • Vad har fungerat mindre bra?
 • Hur vet vi det?
 • Vad ville vi att barnen skulle få uppleva och lära?
 • Hur har barnen gjorts delaktiga och fått inflytande?
 • Vilken metod och undervisning har vi använt för att skapa förutsättning för lärande?
 • Hur har arbetet dokumenterats/kommunicerats?
 • Hur har vårdnadshavare varit delaktiga i processen? Vad har vi fått för respons?
   
 • Hur har vi förhållit oss till tidsplanen?