👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äpplet Undervisningsplan VT 2022

Skapad 2022-03-04 15:03 i 014611 Förskolan Solbacken Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan för yngsta om språkande!

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 • Vår målbild är att barnen ska utveckla intresse för bokläsning, symboler och bilder, samt sin förmåga att tolka och samtala om dessa. 
 • Vi vill att barnen ska utveckla förmåga att urskilja matematiska begrepp såsom stor, liten samt förmåga att sortera efter färger, former och föremål.
 • Vi vill att barnen ska utveckla förmåga att identifiera olika djur som finns på bondgård.

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden
Här väljer ni Läroplansmål att arbeta mot utifrån målbilden för förändrat kunnande.
Läroplansmål klickar du hem i mallen.

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Vi planerar aktiviteter ute på gården och skogen där barnen får möjlighet att sortera olika föremål efter färger samt plockar och sorterar olika naturmaterial.

Det finns material, bilder om olika djur tillgänglig utomhus.

Det finns böcker även utomhus och även erbjuds högläsning ute på gården.

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Den pedagogiska innemiljön på Äpplet ger flera möjligheter för barnen att mötas på olika hörnor med varierande material och bilder som bjuder in för olika lekar, ökar kommunikation och samspel mellan barnen, mellan barn och pedagoger. 

Det finns språkhörna med  böcker, flanosagor, språkpåsar, bokstäver på väggen tillgängliga i barnens höjd så att de kan använda det själva. 

Vi kommer att erbjuda en spelhörna för barnen där de kan använda sig av olika spel både analoga och digitala tillsammans med pedagoger. 

Det finns en natur hörna med natur material och olika djur på avdelningen. 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 Vi reflekterar och diskuterar med hjälp av våra observationer, anteckningar, lärloggar på våra reflektionsmöten och gör planeringen av varje vecka.   

Det finns en tydlig organisation för planering, uppföljning samt ansvarsfördelning.

Vi gör ord bank för varje hörna så att vi använder ett medvetet språkbruk med ett rikt ordförråd och där vi får in olika begrepp som en naturlig del i vardagliga situationer  såsom på/ avklädning, matsituationer och lekar.

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden
De aktiviteter och teman ni väljer att undervisa i ska stödja barnens förändrade kunnande.

Barnen får möjlighet att lära sig olika uttrycksformer genom att delta i skapande aktiviteter, sång, musik och dans.

Vi har innehållsrika samlingar med fokus på språk med hjälp av rim och ramsor och sånger. 

Vi går till biblioteket.

Planerade högläsning varje dag.

Språkväska ( Samverkan med hemmet)

Vi försätter tema arbetet känslor som vi påbörjade under höst termin och kommer att arbeta vidare med boken "Leka" som ger barnen fördjupad kunskap kring känslorna. 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Vi observerar barnen i leken och uppmärksammar deras kommunikation med varandra i leken och samlar ihop deras ordkunskap och språkutveckling. Vi dokumenterar i bild och skrift under aktivitet samt fri lekar vad barnen är intresserade av och vad de är upptagna med mest för att kunna utmana dem vidare med deras läroprocesser.

 7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Vi behöver utmana oss med användning av lär plattan tillsammans med barnen och språk appar som Polygutt samt TAKK i kommunikation med barnen.

Vi behöver leta efter olika appar / webbsida som ger barnen möjlighet att lyssna på olika djurläten och olika känslor.

 kunskaper kring användning av olika appar som ger barnen upplevelser av olika känslor.

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Faktaboken om bondgårdsdjur

Boken nu ska vi prata" leka".

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18