👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna Språk vt -22, Hugin 7-9 - spanska

Skapad 2022-03-04 15:50 i Freinetskolan Hugin Freinet
Språkval Spanska Läsförståelse, hörförståelse, muntlig och skriftlig produktion och interaktion och realia.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Genom undervisningen i moderna språk ges du förutsättningar att utveckla förmågan att - förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, - formulera dig och kommunicera i tal och skrift, - använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd, - anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och - reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vi arbetar med olika digitala läromedel (Digilär och Gleerups) men även andra texter och medier.  Vi övar på de olika förmågorna (reception, interaktion och produktion) utifrån vardagliga och välbekanta ämnen. Både lektionsarbete, prov och olika inlämningsuppgifter, är underlag för bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna Språk Hugin VT2013

Spanska

Nivå 1
Du visar inte att du kan detta.
Nivå 2
På väg
Nivå 3
Grundläggande
Nivå 4
Utvecklat
Nivå 5
Avancerat
Läsförståelse
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du visar inte vad du kan. Din insats når inte tillräckligt, då det saknas betygsunderlag
Du är på god väg men din insats är inte tillräcklig
Du förstår enkla ord och fraser. Du kan i mycket enkel form redogöra för samt i din egen text använda dig av innehållet i det du läst.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Du kan i enkel form redogöra för samt i din egen text använda dig av innehållet i det du läst.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer. Du kan på ett tillfredsställande sätt redogöra för samt i din egen text använda dig av innehållet i det du läst.
Hörförståelse
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du visar inte vad du kan. Din insats är inte tillräcklig, då det saknas underlag.
Du är på god väg men din insats är inte tillräcklig
Du förstår enkla ord och fraser. Du kan i mycket enkel form redogöra för samt i din egen text använda dig av innehållet i det du lyssnat på.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Du kan i enkel form redogöra för samt i din egen text använda dig av innehållet i det du lyssnat på.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer. Du kan på ett tillfredsställande sätt redogöra för samt i din egen text använda dig av innehållet i det du lyssnat på.
Muntlig Interaktion
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du visar inte vad du kan. Din insats är inte tillräcklig, då det saknas underlag.
Du är på god väg men din insats är inte tillräcklig
Du formulerar dig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Du kan använda dig av någon strategi för att förbättra din interaktion vid t.ex. en dialog.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. Du kan använda dig av några strategier för att förbättra interaktionen vid t.ex. en dialog.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan använda dig av flera olika strategier för att förbättra interaktionen vid t.ex. en dialog.
Muntlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du visar inte vad du kan. Din insats är inte tillräcklig, då det saknas underlag.
Du är på god väg men din insats är inte tillräcklig
Du formulerar dig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Du kan göra någon enklare förbättring av ditt språk vid en muntlig framställning
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. Du kan göra några enklare förbättringar av ditt språk vid en muntlig framställning.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan förtydliga och variera ditt språk genom enkla förbättringar vid en muntlig framställning.
Skriftlig framställning/interaktion
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du visar inte vad du kan. Din insats är inte tillräcklig, då det saknas underlag.
Du är på god väg men din insats är inte tillräcklig
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. Du kan använda dig av någon strategi för att förbättra interaktionen i den skrivna texten.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. Du kan använda dig av några strategier för att förbättra interaktionen i den skrivna texten.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. Du kan använda dig av flera olika strategier för att förbättra interaktionen i den skrivna texten.
Realia
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du visar inte vad du kan. Din insats är inte tillräcklig, då det saknas underlag.
Du är på god väg men din insats är inte tillräcklig
Du kan i enkel form nämna något om kulturen och länderna där språket talas. Du kan också göra någon enklare jämförelse mellan dina erfarenheter och det du lärt dig.
Du kan i enkel form nämna några saker om kulturen och länderna där språket talas. Du kan också göra några enklare jämförelse mellan dina erfarenheter och det du lärt dig.
Du kan mer detaljerat nämna några saker om kulturen och länderna där språket talas. Du kan också göra flera enklare jämförelse mellan dina erfarenheter och det du lärt dig.