👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7b6 Sveriges nationella minoritetsspråk

Skapad 2022-03-04 16:56 i Järvenskolan Katrineholm
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vilka är Sveriges nationella minoritetsspråk? Hur har de kommit till Sverige? Vad har de för ställning idag?

Innehåll

Mål 

Veta vilka Sveriges nationella minoritetsspråk är, hur de kommit till Sverige, hur de som talar språken blivit behandlade, utbredningen idag och några ord på språken.

Arbete

* Uppdelat på ett antal veckor har vi sett på korta filmer om de fem olika språken samt pratat om dem. 

* Söka fakta, utifrån ett antal punkter, om ett av språken (uppdelat mellan er i grupper). Instruktionerna till uppgiften finns i dokument i classroom. 

* Sätta ihop en presentation med hjälp av Google Presentation (en presentation har tilldelats i classroom). 

Instruktionerna till arbetet

I din muntliga framställning ska ni försöka få med följande delar (kan finnas någon del som är svår att finna fakta om till något språk):  

* Språkets ursprung (historia)

* Hur har språket kommit till Sverige och hur har människorna som talar språket behandlat?

* Ungefär hur många talar språket i Sverige idag och sedan när?

* Om finns, var i Sverige talas språket?

* Exempel på ord i språket

 Källförteckning 

 Var noga med att kopiera länken på de sidor som du hämtar information ifrån samt skriva ner det datum som du använder källan. Att kopiera länken betyder att du måste gå in på de olika sidorna. Det räcker inte med att se den korta information som kan dyka upp på googles söksida. GOOGLE är inte en källa. Det är endast en söksida.  

 Presentationen

* Gör stödord, ingen flytande text i en google presentation

* Presentationen bör vara mellan 2-5 minuter

Avslutning

Presentera språket med hjälp av google presentationen i en mindre grupp på fyra klasskamrater och lärare.

Formativ bedömning

Du kommer få en formativ bedömning i form av en matris som kommer finnas under matriser. 

Preliminär veckoplanering (ändringar kan ske)

Vecka 10

Måndag

* Läsa 10 minuter

* Presentera lärandematrisen för samtala

* Presentera minoritetsspråksarbetet - göra, hur, exemplifiera med en presentation, ämnen, tidsplan, KÄLLOR, bra sidor

* Sätta sig i grupper och dela upp ämnena

* Börja arbeta

Tisdag

* Läsa 10 minuter

* Arbeta med presentation minoritetsspråk

* Boksamtal Försvunnen 1 grupp

Onsdag

* Läsa 10 minuter

* Arbeta med presentation minoritetsspråk

* Boksamtal Försvunnen 1 grupp

Vecka 11

Måndag

* Läsa 10 minuter

* Arbeta med presentation minoritetsspråk

* Boksamtal Försvunnen 1 grupp

Tisdag

* Läsa 10 minuter

* Arbeta med presentation minoritetsspråk

 

* Boksamtal Försvunnen 1 grupp

Onsdag

* Läsa 10 minuter

* Arbeta med presentation minoritetsspråk

 

* Boksamtal Försvunnen 1 grupp (om inte klart)

Vecka 12

Måndag

* Läsförståelseprov Del 1 - Läsa häftet under 20 minuter sedan får ni ut frågorna.

Tisdag

Carina genomför nationella prov i svenska

* Gör klart er muntliga presentation om minoritetsspråk

* Klar - Läs boken

Onsdag

* Muntliga presentationer - Minoritetsspråk

* Övriga läser i boken eller arbetar läsförståelsehäfte

Vecka 13

Måndag

* Muntliga presentationer - Minoritetsspråk

* Övriga läser i boken eller arbetar med läsförståelsehäfte

Tisdag

* Läsförståelseprov Del 2

Onsdag

* Läsförståelseprov Del 3

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9