👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - brobygge

Skapad 2022-03-05 11:48 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 9 Teknik
Eleverna designar/konstruerar och bygger enkla broar av glasspinnar. De lär sig olika konstruktionsprinciper och materialegenskaper, får öva på att hålla sig inom en budget, att leda och fördela arbete, och att rita skalenliga skisser.

Innehåll

 

 

 

Den här terminen kommer vi att arbeta med ett längre arbetsområde som kommer att sluta med ett brobygge.

 Under tiden så ska ni lära er lite om bland annat ritteknik, hållfasthet och elektricitet.

 

Ni ska i er grupp bygga en bro av glasspinnar som ni fogar samman med smältlim. Bron ska bli så stark som möjligt och överbrygga en ravin på min 45 cm-max 75 cm.

 

Detta ska du göra

-göra en skalenlig ritning av din bro.

-bygga efter ritning.

-redovisa.

 

Utförande

Arbetet ska göras i följande ordning. Planering, byggande, testning. Det material ni får är (50 st) glasspinnar, (50 st) trästickor, limstavar och snören.

Diskutera vilken brotyp ni tänker bygga, hur ni tror att bron blir starkast. Hur materialet fungerar. Rita en skiss över bron tillsammans innan ni börjar.

Testa gärna bron under arbetets gång. Då kan ni hitta svagheter som ni förbättrar redan innan bron sluttestas.

Försök att föra lite anteckningar under arbetets gång. Det blir lättare att redovisa.

Det kommer att avslutas med redovisning av modellerna samt inlämning av skisser.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma samarbete i gruppen, konstruktionen både på ritning och bron och estetik (utifrån matrisen).

Arbetet ska vara klart senast vecka

Inspirationsmaterial

Balkbro/fackverksbro

-https://www.youtube.com/watch?v=KG_pd2nsnJ0 

-https://www.youtube.com/watch?v=J88LnUYYEPo 

Bågbro

-https://www.youtube.com/watch?v=bgVoesmoJXc 

-https://www.youtube.com/watch?v=iIjsKFpqHBQ 

Hängbro/snedkabelbro
-
https://www.youtube.com/watch?v=7H_qqaMd_I0 

-https://www.youtube.com/watch?v=hckD3sS9m80 

 

Matriser

Tk
Teknik - brobygge

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Samarbete och hantverksskicklighet
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
Deltar aktivt i arbetet. Använder och tar hand om utrustning enligt instruktion och på ett SÄKERT SÄTT.
Deltar aktivt i arbetet och tar eget ansvar. Du har strategier för arbetet. Använder och tar hand om utrustning enligt instruktion och på ett SÄKERT SÄTT. Visar på en god förmåga att hantera material, verktyg
Deltar aktivt i arbetet och tar ansvar för hela arbetet. Du har strategier och hjälper till att föra gruppens arbete framåt. Använder och tar hand om utrustning enligt instruktion och på ett SÄKERT SÄTT. Visar på en mycket god förmåga att hantera material, verktyg
Ny aspekt
Ritning
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Enkel ritning som är ritad med linjal. Bron stämmer med ritningen.
Korrekt ritning som är ritad med linjal. De flesta delarna är ritade i korrekt skala.
Korrekt ritning som är ritad med linjal. Alla delarna i bron är ritade i korrekt skala.
Ny aspekt
Konstruktion och hållfasthet
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
Bygger en balkbro/fackverksbro (E-D). Konstruktionen är stabil.
Bygger en bågbro (C-B). Bron är stabil och håller rätt bra. Använder belysning och kopplar elektriska kretsar på rätt sätt.
Bygger en hängbro/snedkabelbro (A) (Minst två pyloner). Bron är stabil och håller rätt bra. Använder belysning och kopplar elektriska kretsar på ett korrekt och självständigt sätt.
Ny aspekt
Redovisning
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Redovisar arbetet muntligt på ett enkelt sätt. Där jag till viss del förklarar vilken slags bro jag byggt och hur den blir stabil.
Redovisar arbetet muntligt och beskriver med hjälp av god användning av ämnesspecifika begrepp hur ingående delar i bron samverkar.
Redovisar arbetet muntligt och beskriver med hjälp av god användning av ämnesspecifika begrepp hur ingående delar i bron samverkar.