👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 3: Att förklara historia

Skapad 2022-03-05 11:58 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Historia
I det centrala innehållet för kursen skriver skolverket att ni ska lära er att använda "historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar." I detta moment arbetar vi med just detta, att sätta begrepp på historiska förklaringar och att använda dessa för att förstå det förflutna. Dessutom passar vi på att fördjupa oss i kalla kriget

Innehåll

Material: 

  • Lärobokens kapitel om historiska förklaringar
  • Övningar i teams
  • Genomgångar i teams (Filer/kursmaterial)

Examinationsformer

  • Inlämningsuppgift där ni ska via olika perspektiv förklara en historisk händelse via teams
  • Finns önskemål om tex muntlig redovisning av dina kunskaper finna även möjlighet till andra former av kunskapskontroll

Detta ska vi arbeta med respektive vecka: 

Vecka: 

5 Introuppgift; Vad och när var "Kalla Kriget"

6-7 Att förklara utifrån aktörer

8 Att förklara utifrån strukturer

10-11 Materialistiska förklaringsmodeller

12-13 Idealistiska förklaringsmodeller

14-16 Arbete med examination om historiska förklaringsmodeller

Matriser

His
Moment 3: Att förklara historia

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Historiskt innehåll
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Historiska begrepp/teorier
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp och någon teori för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.