👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor

Skapad 2022-03-05 15:58 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Ett arbete i årskurs 6 där eleverna får lära sig vad vi behöver energi till och varifrån den kommer.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Du kommer att få lära dig om energiprincipen, olika energiformer samt några förnybara och icke-förnybara energikällor. Du kommer också att fördjupa dig i för- och nackdelar med olika energikällor.

Innehåll

Energi

 

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

 • energiprincipen - att energi inte kan förstöras bara omvandlas
 • att det finns olika energiformer: lägesenergi, rörelseenergi, elastisk energi, kemisk energi, elektrisk energi, värmeenergi, strålningsenergi och kärnenergi
 • likheter och skillnader samt för- och nackdelar med olika energikällor
 • hållbar utveckling kopplat till energi

 

Hur?

 • Du kommer att få lyssna till genomgångar kring bl.a. energiprincipen och energiformer
 • Du kommer att få se filmer om energikällor och anteckna viktig information
 • Du kommer att få fördjupa dig i två energikällor och skriva en argumenterande text där du ska beskriva energikällorna samt föra ett resonemang om för- och nackdelar med dem. 

   Kopplingar till läroplanen

   • Syfte
   • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
    Fy
   • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
    Fy
   • Centralt innehåll
   • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
    Fy  4-6
   • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
    Fy  4-6
   • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
    Fy  4-6

   Matriser

   Fy
   Energikällor

   Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

   I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
   E
   C
   A
   Söka information
   Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
   Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
   Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
   Använda information & anpassa framställning
   Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
   Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
   Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
   Fysikaliska fenomen & begrepp
   Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
   Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
   Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp
   Energins källor, användning, flöde
   Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
   Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
   Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.