👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Identitet

Skapad 2022-03-05 16:56 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Bild
Stämmer din bild av din identitet med den du vill vara? Är det den andra ser? Om man vill utveckla och förändra sin identitet-hur gör man då? Kan man förändra? Eller sitter man fast i andras bild av hur man är? I tonåren är det vanligt att man testar och provar olika sorts identiteter, att man låter olika sidor hos sig själv ta större eller mindre plats-detta är området vi ska utforska!

Innehåll

VAD och HUR du ska göra:

Skapa och Kommunicera

Material och redskap

Presentera och Reflektera

Måla en bild som handlar om identitet (din identitet, en förebild/idol, en avatar)

eller

måla en parafras

Som underlag har du övat att teckna kroppen genom levande modell

Du har även övat på att uttrycka identitet genom en flatlay

 

Materialkunskap -hur du använder akvarellfärg/akrylfärg pastost/transparant

Penslar och palett

Blyertspennor, valörer, ljus och skugga

Logga varje vecka genom att fota arbetet

Lägga in fotot i OneNote

Utvärdera arbetet genom att svara på utvärderingsfrågor

 

Logga varje vecka genom att:

-fota arbetet

-lägga in fotot i OneNote

-utvärdera arbetet genom att svara på utvärderingsfrågor

När du loggar om uppgiften är det viktigt att du använder ord som hör till ämnet, så kallade ämnesspecifika ord och begrepp.

Öva på att använda dem och förklara dem i din logg.

Porträtt - bild av person, oftast ansikte, men kan även vara symboliskt med föremål/objekt

Parafras - förändra en känd bild och skapa en nutida variant, gärna med humor eller som en samhällskritisk kommentar

Palett-det föremål som du klickar upp ärtstora klickar av färg

Flatlay-svartvit teckning av ett foto av föremål som beskriver dig

Vad kommer att bedömas?

 

 

Kroppen- skisser av levande modell

Flat-lay-bild över objekt

 3-5 små skisser, som en mindmap fast i bilder, över temat Identitet, som en del i din planering

Ett porträtt som visar din eller någon annans identitet

    eller

En parafras som på något sätt ändrar ursprungsbildens identitet

Logg och utvärdering 

Det som bedöms är HUR du:

·       kommunicerar med bilder för att uttrycka budskap

·       utvecklar idéer och driver ditt arbete framåt använder tekniker och material

·       analyserar

·       använder ämnes-specifika ord och begrepp

VAD kommer att bedömas?

·       Din arbetsprocess på lektionerna,

·        från skiss till städning.

·       Det färdiga resultatet,

·        själva bilduppgiften/verket.

·       Reflektioner i form av loggar, dokumentation av skisser och utkast

 

Uppgifter

 • Flat-lay

 • Tema Identitet

Matriser

Bl
Tema Identitet

E
C
A
Framställa bilder
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg och material
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera och välja handlingsalternativ
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka, resonera & koppla
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.