👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och rörelse

Skapad 2022-03-06 16:28 i Montessoriförskolan Kärnhuset Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Skolverket (2022) menar att i förskolan finns en unik möjlighet att inspirera till rörelseglädje tidigt i barnens liv. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Barn ska få röra sig på många olika sätt i förskolan, och mycket går att göra med små medel.

Innehåll

Lek och rörelse

Enligt Lpfö 18 ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Vi vill ge alla barn förutsättningar att uppleva det lustfyllt att röra på sig och ge dem rätt redskap i att presentera olika lekar som de sedan kan använda självständigt i leken tillsammans med kompisarna.

Syftet är att barnen ska känna att det är meningsfullt att röra på sig och ta hand om sin hälsa och välbefinnande. Syftet är också att ge barnen verktyg att i att själva dra igång lekar, balansera, hoppa, dansa och gymnastisera.

En gång i veckan kommer vi att gå till idrottshallen med halva barngruppen. Vi upplever att barnen  får mer ut av att vara i halvgrupp och lite färre då de får mer tid till att göra olika övningar.

Inomhus kommer vi att presentera olika rörelselekar och danser. Danserna finns sedan som QR-kod så att barnen själva kan scanna den dans de vill dansa. Vi kommer också att köra Friskis och svettis-passet "röris" som är speciellt utformat för yngre barn. I detta pass får de ha uppvärmning, styrkepass, konditionspass samt avslutningsvis avslappning.

Avslappning tycker vi är viktigt att barnen får prova lika så massage. Massage är en bra fortsättning på våra Grace och artighetsövningar då barnen måste fråga varandra först om de få massera. Massage är även en bra övning i att våga röra varandra på ett bra sätt. Vi provar olika massagesagor där barnen är direkt delaktiga i att massera varandra, både med händerna och olika massagebollar.

Utomhus kommer vi att introducera nya och även gamla lekar så att barnen känner sig bekväma med dem och leka dem självständigt. Vi kommer också att visa olika lekar med hopprep och twist. Vi kommer också att träna in en rytmisk familjedans som ni troligtvis kommer att få se uppvisning av på vår sommaravslutning.

Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) menar att barn är sin kropp och det är genom kropp och rörelse som de lär känna sig själva och sin omgivning. Nyare forskning lyfter fram betydelsen av stimulerande och motiverande rörelsemiljöer för barns utveckling och lärande mer än vad äldre forskning har kunnat visa. 

Reflektionerna tillsammans med barnen kommer att ske spontant när vi märker att barnen själva drar igång lekar, danser och olika rörelselekar och känner sig trygga i dem. Så trygga att de för lekarna vidare och visar andra barn på förskolan/skolan.

Alla på Kärnan kommer att vara delaktiga i de olika aktiviteterna.

Samtliga pedagoger ansvarar för genomförande och dokumentation.

Målet med undervisningen är att erbjuda barnen olika aktiviteter utifrån lek och rörelse samt ge dem rätt redskap i att tycka att lek och rörelse är lustfyllt. Vi vill samtidigt ge dem en förståelse för hur viktig leken och rörelsen är för att ta hand om sin hälsa och välbefinnande.

Lek och rörelse är en del i det pedagogiska trädet vilket ingår i Dibbers pedagogiska koncept.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18