👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Älgarna

Skapad 2022-03-07 09:34 i Glädjens Förskola - Borgunda Glädjens förskolor
Förskola
I åtta veckor kommer vi att arbeta med matematik.

Innehåll

Syfte och mål:

Barnen ska få bekanta sig med olika matematiska begrepp. Former, sortering, räkna, tiokompisarna och annat roligt. Genom upprepning på samlingar, i naturen, i vardagen och annat så vill vi väcka ett intresse för matematik.

Dokumentation:

Vi observerar, reflekterar, fotar. Vi lägger upp lärloggar på Unikum och sätter upp bilder i vår verksamhet.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18