👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation år 2

Skapad 2022-03-07 13:50 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola F – 3 Matematik
Pedagogisk planering för arbetsområdet multiplikation. Tidsplan: v. 11-14

Innehåll

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • Känna till multiplikationstabellerna 2,3,4,5 och 10.

 • Kunna sambandet mellan multiplikation och addition.

 • Kunna lösa textuppgifter med hjälp av multiplikation.

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Lösa matematiska problem. 

 • Använda matematiska metoder.

 • Använda matematiska begrepp. 

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Lösa ett problem med multiplikation.

 • Muntliga och laborativa övningar.

 • Berätta vad jag lärt mig under arbetets gång. 

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • Genomgångar 

 • Se på film
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp
 • Laborativa övningar

 • Stationsarbete
 • Lärplattan

 • Spel

 • Arbetsboken

 • Arbetsblad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3