👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism vt-22

Skapad 2022-03-08 12:47 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Att låta barn redan på förskolan få ta del av vetenskapliga begrepp kan vara en klok inkörsport till ett naturvetenskapligt lärande. Vi ser att barnen har ett intresse av att utforska och undersöka magnetism.

Innehåll

Avdelningens mål 

Vi vill att barnen ska få kännedom och prova på hur magnetism fungerar. Vi vill också utveckla barnens ordförråd och begrepp. 

Det här vill vi utveckla

Barnens kännedom om magneter och magnetiska material.
Förklaringsmodell: En magnet är ett föremål av framförallt järn som består av två poler, en nordpol (röd) och en sydpol (vit). Två lika poler repellerar (stöter ifrån varandra) och två olika polare attraherar (dras till varandra). Föremål som en magnet attraherar är magnetisk och innehåller magnetiska metaller järn, stål, nickel eller kobolt. 

Barnens intresse för naturvetenskapliga fenomen.

Samspelet mellan barnen.

Utöka barnens ordförråd och begrepp. 

 

Det här säger Lpfö

När vi tillsammans med barnen experimenterar, utforskar och undersöker, strävar vi mot de mål och riktlinjer som finns uttryckt i styrdokumenten för förskolan. Det handlar om bland annat om barnens egen utveckling ”deras vilja och lust att lära stimuleras”. Experimenten och undersökningarna är också användbara redskap för att stimulera ”barnens nyfikenhet” (Persson, 2013; Skolverket, 2018).

Teoretisk bakgrund 

Barnen upptäcker sin omvärld med alla sinnen, lärande sker hela tiden och det som finns i barnens omgivning upptäcks och utforskas. Leken är central i lärandet därför handlar det om att ”leka in” naturvetenskapen. Det finns mycket spännande och lärorikt material att tillgå med utgångspunkt från barnens vardag och verklighet. Det är av betydelse att pedagogerna vågar pröva olika material och upptäcka tillsammans med barnen (Persson Gode, 2006)

Strategier

Anpassat pedagogiskt material.  

Medforskande pedagoger

Dokumentation.

Metoder

Tillföra magneter och magnetiska material i lärmiljön. 

Aktiviteter och lekar som inkluderar magnetism, ex: måla med magneter och leka att vi är magneter.

Reflektera och samtala med barnen kring magnetism.

Dokumentera med iPad genom att fotografera. 

Dokumentationsvägg för att synliggöra barnens lärande. 

Grupplärlogg. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18