👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2022-03-08 13:52 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 2 SO (år 1-3)
För flera miljarder år sedan hände något som är grunden till allt liv. Här börjar vår tidsresa och du kommer nu att få följa med på en spännande resa genom tiden från Big Bang till Järnåldern. Du kommer under tidsresan få stanna till vid tidsepokerna Big Bang, Istiden, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern. Arbetsområdet sträcker sig över fem veckors tid. Du kommer att få lära dig om hur människor bodde, åt och om deras levnadssätt.

Innehåll

Det här ska eleven utveckla (förmågor)

● Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

● Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

 

Det här ska eleven arbeta med (centralt innehåll)

● Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

● Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

● Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck

● Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

.

Det här ska eleven kunna (kunskapskrav)

● Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

● Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Eleven kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

 

Så här kommer vi att arbeta

● Läsa faktatexter.

● Arbeta i smågrupper/par och redovisa i expertgrupper.

● Titta på filmer.

● Skriva gemensamma faktatexter i sina Ipads.

● Skriva egna faktatexter för hand.

● Följa en tidslinje i klassrummet - sätta upp epokerna allt eftersom. Även gå igenom vad en tidslinje är.

● Diskutera 

● Eleverna kommer arbeta både enskilt, i par, smågrupper och i helklass.

 

Bedömning

● Elevernas arbete under lektionerna (som exempelvis faktatexten med redovisning) kommer ligger till grund för bedömning. 

● De ska själva sätta ut vad de olika tidsepokerna heter.

● Under sista veckan kommer eleverna få en stencil som täcker alla tidsepokerna för att få möjlighet att visa sina kunskaper kring forntiden ytterligare en gång. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Forntiden

Rubrik 1

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskapskrav
Mer än godtagbara kunskapskrav
Kunskaper om människors levnadsvillkor
Eleven kan visa på kunskaper om människors levnadsvillkor under forntiden.
Eleven kan visa på kunskaper om människors levnadsvillkor under forntiden genom gemensamt arbete och enskilt arbete med stöttning.
Eleven kan visa på kunskaper om människors levnadsvillkor under forntiden genom gemensamt arbete och visst enskilt arbete.
Eleven kan visa på kunskaper om människors levnadsvillkor under forntiden genom gemensamt arbete och enskilt arbete.
Tidsbegrepp på tidslinje
Eleven kan placera tidsbegrepp i kronologisk ordning på en tidslinje.
Eleven kan placera ut 1-2 tidsbegrepp i kronologisk ordning.
Eleven kan placera ut 3-4 tidsbegrepp i kronologisk ordning.
Eleven kan placera ut samtliga 5 tidsbegrepp i kronologisk ordning.
Spår av forntiden
Eleven kan beskriva spår av forntiden i naturen.
Eleven kan beskriva spår av forntiden i naturen efter en eller flera tidsepoker gemensamt eller med stöttning.
Eleven kan beskriva spår av forntiden i naturen efter en eller flera tidsepoker.