👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i rörelse

Skapad 2022-03-08 14:47 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Teknik - "Robothand och sprattelgubbe"
Grundskola 4 – 6 Teknik
I några veckor framöver kommer vi i ämnet teknik arbeta med "Teknik i rörelse". Vi varvar teori i teknikboken med praktik. Vi ska göra konstruktionsuppgifter som går ut på att tillverka vindrutetorkare och en uppgift där du ska få en kula att röra sig utan att röra den själv. Under temats gång kommer du att få ta del av instruktioner, göra egna planeringar, skisser, ritningar, konstruktioner, dokumentationer samt utvärdera ditt arbete.

Innehåll

 

Syfte

Under arbetets gång kommer du träna dig i att:

* följa en instruktion.

* göra en egen skiss,ritning och mall.

* upptäcka hur man kan förflytta en rörelse i en axel till en annan rörelse i en annan axel.

* utvärdera ditt arbete utifrån hur väl din ritning fungerade, hur funktionen blev och hur nöjd du är med utformningen.

* lösa problem och kunna göra verklighet av dina idéer.

* att självständigt och i par driva ditt eget arbete framåt.

Innehåll (Centralt innehåll - kopplingar till läroplan)

Arbetssätt och arbetsformer

 I arbetet med att göra dina vindrutetorkare kommer du att få:

* tillverka vindrutetorkare i par utifrån en given instruktion. Dokumentera digitalt i text och bild i form av en instruerande text.

 (Till din hjälp får du kartong, sax, påsnitar och häftmassa.)

* Rita en skiss på kulbanans rörelser (linjär, båg- och roterande), skriva en instruktion hur den ska monteras och hur den ska röra sig. 

* Tillverka kulbanan efter din planering.

* göra en en utvärdering av arbetsområdet och reflektera kring svårigheter och hur man kan utveckla dem. Du ska också tänka på hur väl du har lyckats och göra någon slags bedömning av ditt arbete.

Bedömning och dokumentation

Bedömningen av arbetet görs utifrån: -skiss -instruktion -mallar -de färdiga konstruktionerna

Den enskilda elevens arbete med sina vindrutetorkare och kulbana (idé, problemlösning,utformning, handlingskraft), utvärdering och bedömning.

Din kunskapsutveckling förs in i matriserna nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Ämnesmatris Teknik 4-6 läsår 2018-2019

Teknik åk 5 - robothand, leksaksdjur och sprattelgubbe

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Tekniska lösningar
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker i vardagen och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Konstruera
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocessen
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbe går framåt.
Du ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbe går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbe går framåt.
Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.