👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närområdet (v.10-14)

Skapad 2022-03-08 15:10 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Närområdet: - samhällsviktiga funktioner - yrken
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att jobba med NÄROMRÅDET som fokusområde. Vi kommer att prata om området vi bor i. Vad finns här? Finns det något vi saknar? Vilka samhällsviktiga funktioner finns i området och vilka är dessa? Vi kommer också att prata om olika yrken och få bland annat få besök av en brandman som kommer att berätta om sitt yrke för oss. Vi kommer även att prata om närområdets historia.

Innehåll

Vi kommer att jobba med NÄROMRÅDET som fokusområde. Vi kommer att prata om området vi bor i. Vad finns här? Finns det något vi saknar? Vilka samhällsviktiga funktioner finns i området och vilka är dessa?

 

FÖRKUNSKAPSKARTLÄGGNING

Eleverna skriver i en padlet länk vad de tror att ett närområde är för något. Vad finns där? Hur ser det ut? Detta sparar vi och fyller på hela tiden med ny information under hela fokusområdets gång. 

 

UTFLYKT/STUDIEBESÖK

Vi gör en utflykt till närområdet där vi promenerar och undersöker vad som finns i de olika delarna av området och vad eleverna tänker/tycker saknas. Eleverna jobbar då i par och använder sig av den bifogade checklistan. Vi besöker främst Sandsborg och Blåsut och jämför vad som finns och inte finns. 

 

YRKEN & CENTRALA SAMHÄLLSFUNKTIONER

Vi kommer också att prata om olika yrken och få bland annat få besök av en brandman som kommer att berätta om sitt yrke för oss. Eleverna kommer också att få samla information om olika yrken genom korta filmer och faktatexter. De kommer då att skriva egna texter om olika yrken och slutligen få skriva  om sitt drömyrke.

 

DOKUMENTATION 

Eleverna dokumenterar vårt arbete i sina SO/NO böcker med bilder och texter. 

 

ELEVINFLYTANDE OCH PÅVERKANDE I NÄROMRÅDET

Eleverna kommer att få formulera ett brev till stadsdelsnämnden med önskan om något de vill ha i området, medborgarförslag. Vad upplever eleverna att vi saknar? Detta i syfte att visa eleverna att deras röster är viktiga och att vi kan faktiskt påverka området vi lever i genom att göra detta. 

 

NÄROMRÅDETS HISTORIA 

Vi läser och pratar om närområdets historia. Vi läser även Katitzi tillsammans. 

Uppgifter

 • Hemuppgift 8/3-15/3.

 • Uppgift vi gör under utflykten den 9/3.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3