👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Läsning årskurs 5 - Sketna Gertrud och kung Magnus kalas

Skapad 2022-03-08 15:24 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk Historia
Tillsammans läser vi boken Sketna Gertrud och funderar i stort och i smått på hur det var att leva i Sverige på 1300-talet.

Innehåll

Varför läser vi?

Genom läsundervisningen ska du som elev få möjlighet att utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur, använda olika lässtrategier och urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Här får du också möjlighet att fördjupa förståelsen för historiska skeenden och dess påverkan på det samhälle vi lever i.

 

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

Du kommer få möjlighet att träna på och utveckla din förmåga att ta hjälp av de olika lässtrategierna: Förutspå, sammanfatta, ställa frågor och skapa inre bilder.

I samtal och skrivuppgifter kommer du få träna på att utveckla din förmåga att tolka och resonera kring textens budskap.

Du kommer också arbeta med språkliga strukturer och träna på att anpassa språket till texttyp.

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen? 

Tillsammans i läsgrupper läser vi Sketna Gertrud och Kung Magnus kalas, skriven av Gudrun Wessnert. I samband med läsningen kommer du använda olika strategier för din läsning, delta i samtal och diskussioner samt genomföra olika skrivuppgifter.

 

Bedömning

Dina förmågor bedöms i samband med deltagande i klassrumsaktiviteter samt de olika skriftliga uppgifter du gör som är knutna till arbetsområdet. Som du ser finns kopplingar till kursplanen i både svenska och historia.

Uppgifter

 • Skrivuppgifter i samband med gemensam läsning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6