👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Guten Tag! Wie geht`s?

Skapad 2022-03-08 15:34 i Särlaskolan Borås Grundskola
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi ska skriva korta dialoger som vi ska framföra med varandra. De ska innehålla hälsnings- och avskedsfraser, och dessutom innehålla minst 5 repliker per protagonist. Var dialogen ska utspela sig får eleverna själva välja, men den behöver vara en rimlig och fungerande konversation. Den får gärna vara humoristisk, men behöver inte vara det.

Innehåll

Lektion 1

Skriv dialogen tillsammans i små grupper, diskutera vad ni vill ha ut av er konversation.

Gå igenom och få den korrekturläst av läraren, åtgärda missarna.

 

Lektion 2

Framför era dialoger.

Ge feedback på varandras små dialoger.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Konversation

Ej uppnått
E
C
A
Tala; formulera sig
 • M2  E 9
- kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
- kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Tala; interaktion
- kan i interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
- kan i interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
- kan i interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva
- kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
- kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
- kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.