👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 5 Culture Pitch v 10-12

Skapad 2022-03-08 15:39 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Engelska
Focus on the English-speaking world as well as your speaking skills.

Innehåll

What?               Focus on the English-speaking world as well as your speaking skills. In the business world, knowing how to pitch is important.

How?                 During lessons we will discuss and study different cultures and traditions from the English-speaking world. You will then be asked to present a Swedish tradition/food OR a tradition/food from an English-speaking country in a pitch where you try to convince your audience why they should introduce it in their country.

Examinations Recorded pitch

-          individual pitch

-          3-5 min long

-          recorded

Plan

Week

 

Wednesday

Thursday

Examination and/or hand-ins

10

Culture + pitch intro

Listening comprehension (film: Jamaica)

Culture Pitch Preparations

Choose topic

Prepare intro (first slide PP)

Find facts

 

11

Study Day

Culture Pitch Preparations

Find facts and prepare visual aid (PP)

 

12

Culture Pitch

Finish and record

 

Culture Pitch

Finish and record – hand-in by end of week

 

 

Matriser

Eng
Engelska 5 - reception hörförståelse

Nivå 1 - E
Nivå 2 - C
Nivå 3 - A
Reception
- Talad engelska i varierande tempo, även med inslag av sociolektal och dialektal variation från olika medier. - Talad engelska som är berättande, förklarande, diskuterande, argumenterande och rapporterande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel intervjuer, reportage.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i varierande tempo och i olika sammanhang
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i varierande tempo och i olika sammanhang.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i varierande tempo och i olika sammanhang.

Eng
Engelska 5 - produktion muntlig framställning

Nivå 1 - E
Nivå 2 - C
Nivå 3 - A
Produktion
Muntlig produktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna berättar, återger, förklarar, motiverar sina åsikter, värderar och diskuterar.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat
Produktion
Muntlig produktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna berättar, återger, förklarar, motiverar sina åsikter, värderar och diskuterar.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.