👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböckerna

Skapad 2022-03-08 16:36 i Palettens förskola Köping
Förskola
Fram till nu har vi arbetat med ”lika värde”, ”säga stopp” ” ett eget namn”, ” lyssna och komma överens” och den här Veckan har vi börjat med boken ”Säga sitt”. Det innebär att alla barn ska komma till tals.

Innehåll

Syftet med boken Är att alla barn ska får komma till tals, där de uttrycker sina åsikter och tankar utan att bli avbruten av sina kompisar. Barnen ska få lära sig vad ”Demokrati ” innebär och vi har valt några aktiviteter där barnen får rösta vad de vill göra.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18