👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs- och hörförståelseprov samt läxa. Tema: At Home

Skapad 2022-03-08 21:36 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
I detta arbetsområde har vi arbetat med musiktema. Vi har läst olika texter och studerat nya ord. Arbetsområdet mynnar ut i att du tagit till dig av musikord. Skrivuppgiften går ut på att du kan skriva en text om att vara en känd musikartist. Tänk på att visa att du tagit till dig ord och uttryck som går under musiktemat. För bedömning se under SKRIVA-delen i matrisen.
Grundskola 7 Engelska
Då vi har arbetat med temat "At home" har läs- och hörförståelseprovet baserats på det. Ni har även haft läxförhör på "At Home- Useful words". Bedömning av dina kunskaper redovisas i matrisform och endast som "PRACTISE MORE", "GOOD" och "VERY GOOD". Provet är för litet för att kunna bedöma till högsta nivå.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Section 3 At Home, Wings7

PRACTISE MORE!
>>>
GOOD!
>>>
VERY GOOD!
>>>
VOCABULARY
Wordknowledge and spelling of words connected to houses and furniture.
I skriftliga framställningar kan eleven med stöd av läraren formulera sig enkelt och begripligt.
I skriftliga framställningar kan eleven i olika genrer formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar kan eleven i olika genrer formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

READING COMPREHENSION - LÄSA & FÖRSTÅ

PRACTISE MORE!
>>>
GOOD!
>>>
VERY GOOD!
>>>
ATT FÖRSTÅ OCH UPPFATTA ENGELSK TEXT
Läsa en text på engelska och markera om påståendena är sanna eller falska.
I lätt-tillgängliga texter i olika genrer kan eleven med stöd av läraren förstå det huvudsakliga innehållet.
I lätt-tillgängliga texter i olika genrer kan eleven förstå det huvudsaklig innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Eleven visar sin förståelse av texten genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Samt med godtagbart resultat agera utifrån det lästa innehållet.
I lätt-tillgängliga texter i olika genrer kan eleven förstå det huvudsaklig innehållet och uppfatta väsentliga detaljer. Eleven visar sin förståelse av texten genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Samt med tillfredsställande resultat agera utifrån det lästa innehållet.
STRATEGIER VID LÄSNING AV ENGELSK TEXT
Kan med stöd av läraren använda någon strategi vid läsning av engelska texter.
Eleven kan använda sig av någon strategi för att underlätta sin förståelse vid läsning av engelska texter.
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för att underlätta sin förståelse vid läsning av engelska texter.

LISTENING COMPREHENSION - LYSSNA & FÖRSTÅ

PRACTISE MORE!
>>>
GOOD!
>>>
VERY GOOD!
>>>
ATT FÖRSTÅ OCH UPPFATTA ENGELSKT TAL
Lyssna till en dialog på engelska och markera vilket påstående som är korrekt utifrån tre olika alternativ.
I talad engelska i måttlig tempo kan eleven med stöd av läraren förstå det huvudsakliga innehållet.
I talad engelska i måttligt tempo kan eleven förstå det huvudsaklig innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Eleven visar sin förståelse av talad engelska genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Samt med godtagbart resultat agera utifrån det hörda innehållet.
I talad engelska i måttligt tempo kan eleven förstå det huvudsaklig innehållet och uppfatta väsentliga detaljer. Eleven visar sin förståelse av talad engelska genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Samt med tillfredsställande resultat agera utifrån det hörda innehållet.
STRATEGIER VID TALAD ENGELSKA
Kan med stöd av läraren använda någon strategi för att förstå talad engelska.
Eleven kan använda sig av någon strategi för att underlätta sin förståelse vid talad engelska.
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av strategier för att underlätta sin förståelse vid talad engelska.