👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2022-03-09 07:37 i Nolbyskolan Alingsås
Temaarbete, åk 2
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Du ska få lära dig om solen, jorden och månen samt deras rörelser i förhållande till varandra. Du kommer att få lära dig några stjärnbilder.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskapar som ska utvecklas:

Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • skriva olika sorters texter
 • söka information om rymden i böcker, på film och på Internet
 • återberätta enkel fakta om rymden

Undervisning och arbetsformer:

Du kommer i temaområdet rymden att få lära dig om:

 • jordens, solens och månens rörelser
 • månens faser, dvs. varför månen kan se olika ut
 • några olika stjärnbilder som vi ser på vår stjärnhimmel
 • stjärntecken

Vi kommer också att prata om vårt solsystem med planeter och om vår närmaste stjärna solen, hur vetenskapsmännen tror att allt startade (big bang).

 

Vi kommer att lära oss om rymden genom att:

 • läsa texter (fakta och berättelser)
 • skriva texter (för hand och ev på iPad/dator)
 • titta på filmer
 • samarbeta i mindre grupper
 • göra ett gemensamt solsystem i klassrummet
 • titta på olika stjärnbilder

 

Centrala begrepp:

Några centrala begrepp är; hypotes, stjärnor, sol, planeter, månen, faser, fullmåne, halvmåne, nymåne, observation, galax, Vintergatan, stjärnbilder, solsystem, teleskop, ljusår, gravitation, big bang

Bedömning - vad och hur:

Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper:

 • Du ska kunna förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • Du ska kunna berätta om månens olika faser, dvs. varför månen kan se så olika ut.
 • Du ska känna igen och namnge några stjärnbilder som vi kan se på vår stjärnhimmel, detta visar du genom att måla/sätta ut punkter i samma form som stjärnbilden.
 • Du ska på ett enkelt sätt kunna förklara varför vi har olika årstider.
 • Du ska kunna göra en enkel förklaring av tyngdkraften.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3