👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 9 - Procent

Skapad 2022-03-09 08:10 i Daltorpskolan Borås Grundskola
Grundskola 7 – 9 Matematik
Sista området för år 9 med ränta och promille .

Innehåll

Innehåller:

  • Procent - Promille
  • Hur många procent är .....
  • Vad blir det nya priset om ....
  • Vad är 100% och 3% är .....
  • Förändringsfaktor - begrepp
  • Förändringsfaktor - problemlösning
  • Ränta

Matriser

Ma
1 - Diagnos Procent

Behöver träna mer
Behärskar till viss del
Behärskar utan fel
Kan beräkna höjningar och sänkningar i ett steg
Kan beräkna hur många procent är i uppgifter av typen "Om 14 pojkar och 13 flickor går i en klass - hur många procent är då pojkar"
Kan beräkna förändringar där förändringen blir över 100%
Kan beräkna uppgifter av typen: "Om 3 % är 18kr , hur många procent är då 100%?"
Kan skriva förändringsfaktorer till höjningar och sänkningar
Kan göra beräkningar i ett led med förändringsfaktorer
Kan göra beräkningar i flera led med förändringsfaktorer
Kan skillnad procent/procentenhet
Kan beräkna "procenten" vid förändringar i procentenheter
Kan beräkna ränta på ett grundläggande nivå

Ma
2 - Sammanfattande Procent

Samband och Algebra

Behöver mer träning
E
D
C
B
A
Problemlösning (prov och lektion)
Eleven klarar enkla uppgifter där han/hon övats på tidigare eller problem där det krävs två steg av uträkningar/slutsatser Eleven klarar av någon/några av uppgifterna där problemlösning krävs på provet
För C ska du kunna redovisa dina tankegångar på lättare problem så att de gå att följa med att acceptabelt matematiskt språk
För A ska du kunna redovisa komplicerade tankegångar med ett matematiskt korrekt språk
Resonemang (prov och lektion)
För E ska du kunna redovisa dina tankegångar som med viss hjälp går att följa på ett enkelt matematiskt språk
För C ska du kunna redovisa dina tankegångar på lättare problem så att de gå att följa med att acceptabelt matematiskt språk
För A ska du kunna redovisa komplicerade tankegångar med ett matematiskt korrekt språk
Begrepp (prov och lektion)
Via poäng på prov / visat på lektion
Via poäng på prov/ visat på lektion
Via poäng på prov/ visat på lektion
Metod (prov och lektion)
Via poäng på prov samt eleven använder sig av enkla metoder (poäng på prov)/ visat på lektion
Via poäng på prov samt eleven använder sig av en blandning av enkla och effektiva metoder. (poäng på prov)/ visat på lektion
Via poäng på prov samt eleven använder sig av genomgående effektiva metoder (poäng på prov) / visat på lektion
Kommunikation (prov och lektion)
Har med uträkningar på de uppgifter du har gjort Svar med enhet
Som E samt: Lösningen är lätt att följa (uppifrån och ned) Man talar om till övervägande del vad uträkningarna är till för och har med enheter Man har ett hyfsat matematiskt språk Man använder likhetstecknet på ett korrekt sätt
Som C samt: Man talar om vad uträkningarna är till för (på alla uträkningar du har gjort) Man har ett korrekt matematiskt språk