👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månadens frukt

Skapad 2022-03-09 08:58 i Diamantens förskola Kristianstad
Förskola
I samarbete med köket presenteras en ny frukt & grönsak för barnen. Denna utforskas med alla sinnen i barnens utbildningen. Att känna igen, sätta ord samt koppling till TAKK läggs in i undervisningen.

Innehåll

Varje månad introduceras en ny frukt & grönsak som i så stor utsträckning det går kan kopplas till årstiden. Upplevelser och sinnen kopplas till det gröna livsmedlet. Det är köket som tar fram och presenterar dessa för oss, därefter planerar vi pedagoger undervisningen efter den valda frukten.

 

Syfte: Vi ämnar skapa förståelse samt mod att prova på för att på så sätt ge barnen möjlighet för nya kulinariska upplevelser.

Mål: Att få barnen att känna igen med de olika sinnen samt kunna sätta ord/tecken och känna igen de gröna livsmedlet då dessa är en viktig del i våra måltider för en hållbar utveckling och för att må bra.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18