👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animal Farm

Skapad 2022-03-09 09:33 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
Analysis of the book Animal Farm

Uppgifter

 • Animal Farm

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teman, form och innehåll i film och skönlitteratur. Författarskap i relation till litterär epok.
  Eng  -
 • Skönlitteratur, även dikter och dramatik, såväl samtida som utdrag ur äldre verk.
  Eng  -
 • Strategier för att dra slutsatser om syfte, synsätt och underförstådd betydelse, till exempel genom att anteckna, ställa sig frågor, identifiera huvudbudskap och använda omvärldskunskap.
  Eng  -
 • Hur attityder, synsätt och stilnivå kommer till uttryck i talad och skriven engelska.
  Eng  0-0

Matriser

Eng
Animal Farm, book analysis

Rubrik 1

F
E
D
C
B
A
Förståelse
Eleven når ej målen
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Hela E och delar av C
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Hela C och delar av A
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Utvecklande
Eleven når ej målen
Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
Hela E och delar av C
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Hela C och delar av A
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.