👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2022-03-09 09:52 i Sagaskolan Sigtuna FSK/GR
Tema kroppen.
Grundskola 1 – 3 Teknik Svenska NO (år 1-3) Bild Svenska som andraspråk
Under detta tema kommer du lära dig mer om människokroppen. Tänk vad otroliga våra kroppar är: vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Så vad är då viktigt för att den ska kunna göra det? Och vad heter kroppens delar och hur fungerar de? Det ska vi lära oss i tema kroppen.

Innehåll

Arbetsområde:

Kroppen 

 

Tid: VT- v. 2-5

 

Begrepp: 

Hjärta, hjärna, lungor, skelett, muskler, leder, tarmar, blod, nerver, stress, mage, magsäck, motion, hygien.

 

Hur ska vi arbeta  med arbetsområdet: 

 

 • Läsa texter och titta på bilder. 

 • Ha gemensamma diskussioner i klassen.

 • Para ihop rätt bild med rätt ord på kroppsdel.

 • Prova våra olika sinnen i lekar.

 • Titta på filmer om kroppen.

 

Hur du får visa vad du kan: 

 • Begrepp- att du kan benämna kroppsdelar och veta vilken funktion de har

 • Begrepp- att du kan benämna våra sinnen - känsel (lukt, syn, hörsel och smak) och hur vi använder dem

 • Du ska kunna berätta om kroppens behov och hur du kan göra för att du ska må bra (kosten, sömn, motion och hygien).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Tk Bl SvA
Pedagogisk mall

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Delmål 4
Delmål 5
Delmål 6
Delmål till arbetsområdet:
Du namnger ett fåtal kroppsdelar.
Du namnger ett fåtal sinnen.
Du vet att maten är viktig för kroppen.
Du kan med stöd namnge och berätta om några inre organ, deras placering i kroppen och dess funktioner.
Du kan med stöd namnge och berätta om några sinnen och dess funktioner.
Du förstår att vi kan påverka hur vi mår, genom bland annat sömn, mat, motion och hygien.
Aktivitet
Hur du kommer arbeta med delmålen:
Gemensam genomgång på tavlan så som tankekarta. Alla i klassen får säga några ord/kroppsdelar och läraren skriver på tavlan. Eleverna skriv av alla ord på sin NO-skrivbok.
Gemensam genomgång och diskussion i helklass. Vi kommer titta på film och därefter skriver några ord gemensam på tavlan.
Gemensam genomgång och diskussion i helklass. Vi kommer titta på film och därefter är enskilt arbeta, svara på frågor på NE.se.
Du kommer att svara på uppgifterna på NE.se.
Du kommer jobba digitalt genom att svara på uppgifter på NE.se
Gemensam genomgång och diskussion i helklass. Vi kommer använda digitala verktyg för att göra övningar/uppgifter.